Rapport fra Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker, overleverte den årlige rapporten, Dok. 5, til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 4. april.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker. Foto: Stortinget.

Les rapporten.

Les om rapporten.

Ombudsmannen for Forsvaret passer på rettighetene til Forsvarets personell. Ombudsmannen skal sørge for at ingen blir urettmessig behandlet mens de tjenestegjør i Forsvaret. Personell som føler seg urettmessig behandlet, kan klage til ombudsmannen, som vil undersøke saken nærmere.

Ombudsmannen for Forsvaret er et av Stortingets eksterne kontrollorganer. Les mer om kontrollorganene.


Sist oppdatert: 04.04.2018 16:01