Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2016

Dette dokument

  • Dokument 5 (2016–2017)
  • Dato: 04.04.2017
  • Utgiver: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

Innhold