SSB-høring 1. mars

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt en ny kontrollhøring i saken om håndteringen av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag 1. mars. Se opptak av høringen. 

Se opptak av høringen.

Finansminister Siv Jensen møtte til høringen sammen med ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

Høringen er et ledd i behandlingen av sak om organiseringen i SSB, som komiteen åpnet på eget initiativ i desember 2017.

Den første delen av høringen var åpen for publikum og presse, mens den siste delen av høringen var lukket. Se høringsprogrammet.

Les kontroll- og konstitusjonskomiteens korrespondanse med finansministeren i forbindelse med saken.

Komiteen avholdt en høring i saken 10. januar 2018. Les referatet fra den første høringen.


Sist oppdatert: 02.03.2018 08:56