Den norske ASEP-delegasjonen Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Helge André Njåstad (FrP) og Ove Trellevik (H). Foto: Stortinget.

Den norske ASEP-delegasjonen Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Helge André Njåstad (FrP) og Ove Trellevik (H). Foto: Stortinget.

Stortinget på møte i Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa

Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) deltar 27. og 28. september på ASEPs 10. møte, i regi av Europaparlamentet i Brussel. Delegasjonen fikk støtte for sine forslag om likestilling og forvaltning av hav.

Stortingets delegasjon hadde spilt inn endringsforslag om kvinner og likestilling og bærekraftig og regelstyrt forvaltning av hav.  I forhandlingene om slutterklæring fikk den norske delegasjonen full støtte for alle sine forslag. 

Det overordnede temaet for årets møte er klimaendringene, noe som gjenspeiles både i slutterklæringen parlamentarikerne skal vedta fredag ettermiddag, og i de ulike paneldebattene. Den norske delegasjonenledes av nestleder i ASEP, Helge André Njåstad (FrP). Øvrige deltakere fra ASEP-delegasjonen er Åslaug Sem-Jacobsen (SP) og Ove Trellevik (H).

– Asia får stadig økende betydning for Norge, både som handelspartner og som samarbeidspartner i globale spørsmål. Å få delta i forhandlinger med asiatiske land om en felles slutterklæring, slik vi har gjort i dag er svært relevant.  Det gir en god forståelse av hvordan de asiatiske parlamentarikerne tenker og hva som er deres prioriteringer innen sikkerhetspolitikk, økonomisk og bærekraftig utvikling, sier Njåstad.

Alle de norske delegatene holder innlegg i dagens paneldebatter. Viktigheten av et styrket samarbeid innenfor rammene av folkeretten og internasjonale organisasjoner trekkes fram av alle.

Njåstad fokuserer på klima og økonomisk utvikling. Han trekker fram samarbeidet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og viktigheten av at man får til en global satsning på bærekraftig utvikling og vekst innenfor havnæringen.

– For meg er det særlig viktig å få fram kvinneperspektivet, hvordan de rammes av klimaendringer og hva de kan bidra med når det gjelder konsekvenser av klimaendringene. Nå som kvinners rettigheter er under press internasjonalt er det viktig at Norge holder denne fanen høyt, sier Sem-Jacobsen, som skal holde et innlegg i en debatt om klimaendringer, sikkerhet og naturkatastrofer.

Åslaug Sem-Jacobsen møtte den indonesiske parlamentarikeren, Nurhayati Ali Assegaf. Foto: Stortinget.
Åslaug Sem-Jacobsen møtte den indonesiske parlamentarikeren, Nurhayati Ali Assegaf. Foto: Stortinget.

Trellevik deltar i debatten om klimaendringer og migrasjon.

– Hvordan dette henger sammen og behovet for en helhetlig tilnærming til problemet, innenfor et multilateralt samarbeid, er hovedpoenget i mitt innlegg. Det er ikke bare avgjørende for verden å finne gode, langsiktige løsninger på dette, men også i Norges interesse, uttaler Trellevik.

Europa og Asia er vertskap for ASEP-møtene annethvert år. Det avholdes da store møter med parlamentarikere fra 52 land. Stortinget ble formelt tatt opp som medlem i ASEP i oktober 2014. Deltakelsen i ASEP er en god plattform for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og for observasjon av utviklingen i Asia, noe som er spesielt viktig med tanke på de asiatiske landenes økonomiske utvikling og forventningene om deres økte innflytelse i globale fora. Asiatiske land har økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge. Norge har for eksempel flere pågående frihandelsforhandlinger med ASEAN-landene gjennom EFTA.


Sist oppdatert: 27.09.2018 11:49