Stortingets byggeprosjekt nærmer seg avslutning

Før jul 2018 vil kontorbygget i Prinsens gate 26, varemottaket og innkjøringstunnelen til varemottaket være ferdig slik at Stortinget kan overta byggene og sette dem i stand før bruk.

Siste dag i mai inviterte Stortinget til kranselag i varemottaket for å markere at bygget er kommet under tak. Flere av kontoretasjene ferdigstilles i løpet av juni 2018. Planen er at Stortinget overtar bygget i månedsskiftet oktober/november. Etter en periode med møblering skal bygget bli tatt i bruk tidlig i 2019.

Blir «avkledd»

Siden byggeperioden startet i 2014, har bygget stått dekket til med en stålkonstruksjon for å holde fasaden oppe mens alt innenfor er revet og bygd opp på nytt. Over taket har det vært en tak-over-tak-konstruksjon for å hindre vann i å skade fasaden i byggeperioden og sikre gode arbeidsforhold i oppbyggingsperioden.

Når bygget nå er tett, blir både det midlertidige taket og stålkonstruksjonen fjernet, og fasaden fra sent 1800-tall kommer frem igjen.

Tunnelen snart lukket

Før sommerferien er innkjøringstunnelen fra Rådhusgata og inn til varemottaket ferdig støpt og helt lukket. Da gjenstår arbeidet med å legge all infrastruktur trygt ned i gateplan og etablere gatemiljø med fortau og kjørebane. Også dette skal være klart innen utgangen av året.

Budsjettet vedtatt

Like før sommerferien vedtok Stortinget å øke bevilgningen til byggeprosjektet med 377 millioner kroner til en kostnadsramme på 2 321 millioner kroner. Det er gjennomført en grundig ekstern kvalitetssikring av tallene, og den viser at kostnadsanslagene står ved lag.

Les mer om Stortingets byggeprosjekt.


Sist oppdatert: 19.06.2018 15:57