Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (A) på ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling i Singapore. Foto: Stortinget.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (A) på ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling i Singapore. Foto: Stortinget.

Tettere bånd til Sørøst-Asia og ASEAN

Stortinget deltok 3.7. september som spesiell gjest på ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling i Singapore. Stortinget var representert ved Torstein Tvedt Solberg (A) fra Stortingets Asia-delegasjon.

Formålet med deltakelsen var å komme tettere på utviklingen i en region som er av økende betydning for Norge. ASEAN, en samling av ti sør-østasiatiske land, utgjør i dag Norges tredje største handelspartner på tjenester og femte største på varer. For Stortinget er det viktig å utvikle tettere bånd med parlamentariske kolleger i disse landene.

– Norge har allerede et tett samarbeid med ASEAN på regjeringsnivå. Vi ønsker nå å gi dette en sterkere parlamentarisk dimensjon. Vårt langsiktige mål er å bli tatt opp som fast observatør i ASEAN-landenes parlamentarikerforsamling. Vi ønsker å fokusere samarbeidet på enkeltsaker som er av stor betydning både for Norge og ASEAN, sier Torstein Tvedt Solberg.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (A) med visepresidenten i Singapores parlament, Charles Chong, og parlamentsmedlem Cheng Li Hui. Foto: Stortinget
Parlamentsmedlem Cheng Li Hui, visepresidenten i Singapores parlament, Charles Chong og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (A). Foto: Stortinget.

Norge har historisk sett hatt et svært langt og tett nærvær i ASEAN-regionen, både gjennom viktige bidrag til freds- og forsoningsarbeid og bred tilstedeværelse av norsk næringsliv i ulike land. I 2015 ble dette samarbeidet formalisert ved at Norge og ASEAN inngikk et såkalt sektordialogpartnerskap. Dette styrker den politiske dialogen og konkretiserer samarbeidet gjennom nye prosjekter. Det er denne type samarbeid Stortinget nå ønsker å bidra til gjennom tettere dialog også med de nasjonale parlamentene i ASEAN-landene.

– Med den utviklingen vi nå ser globalt er det ekstra viktig at ny politikk og nye samarbeidsformer forankres i våre respektive nasjonale parlament. Det vil gi det økt demokratisk legitimitet. Dette var også noe ASEAN-parlamentarikerne var opptatt av på sin forsamling i Singapore, fortsetter Solberg.

ASEAN-parlamentarikerne understreket i Singapore også betydningen av fred og forsoning i regionen og av økt økonomisk integrasjon både innad i ASEAN og eksternt med land og regioner. De var spesielt opptatt av å bevare og styrke det multilaterale samarbeidet i en tid hvor proteksjonisme og nasjonalisme er på fremmarsj.

– Dette er alle verdier og interesser Norge og ASEAN deler. Dette underbygger også ønsket om tettere samarbeid. Dette var noe jeg understreket i min introduksjon på den interparlamentariske forsamlingen og i samtaler jeg hadde med kolleger fra alle de ti ASEAN-landene, avslutter Solberg.


Sist oppdatert: 10.09.2018 13:15