Toppmøte for kvinnelige politikere

Eva Kristin Hansen (A) deltok på Women Political Leaders (WPL) Global Summit på Island, hvor likestilling og kvinner i ledelse var hovedtema. 

Eva Kristin Hansen på talerstolen i Reykjavik. Foto: Stortinget.
Eva Kristin Hansen, Stortingets første visepresident, på talerstolen i Reykjavik. Foto: Stortinget.

Det årlige WPL-toppmøtet, som i år fant sted 28.–30. november i Reykjavik, er en arena hvor kvinnelige politikere og ledere fra hele verden møtes og utveksler erfaringer og perspektiver om likestilling og kvinners påvirkning. Rundt 400 deltakere fra 90 nasjoner deltok.

«We can do it!»

Med tittelen «We can do it!» satte Allthinget, som var vertskap for møtet, fokus på kvinners muligheter. Vigdis Finnbogadottir, verdens første demokratisk valgte kvinnelige president, var naturlig æresgjest. Blant hovedtalerne var flere markante kvinnelige nåværende og tidligere regjeringsmedlemmer og statsledere samt ledere fra internasjonale organisasjoner. 

Gjennom paneldebatter, diskusjoner og workshops fikk man innblikk i hvordan disse kvinnene har banet vei, og deres syn på hva som er sentralt for at kvinner skal ta del i og kunne påvirke samfunn, arbeidsliv og økonomisk utvikling på lik linje med menn.

Skolegang og utdannelse

Spesielt skolegang og utdannelse ble trukket frem som grunnleggende, men også kvinners påvirkning innen politikk, teknologi, handel og mødrehelse var gjennomgående temaer.

– I Norge har vi oppnådd mye når det gjelder likestilling, men vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi må slå ring om det som er bra og forbedre de områdene hvor vi fortsatt har en del utfordringer. Jeg tenker særlig på at vi har et så kjønnsdelt arbeidsmarked og at det fortsatt ikke er lik lønn for likt arbeid i Norge, sier Hansen.


Sist oppdatert: 01.12.2017 14:58