Folkekongressen inviterte komiteen på omvisning i den forbudte by. Foto: Stortinget.

Folkekongressen inviterte komiteen på omvisning i den forbudte by. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Kina

Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Beijing 2.–6. september 2018. Den kinesiske Folkekongressen var vertskap for besøket.

Besøket hadde som formål å gjenoppta kontakten mellom Stortingets utenriks- og forsvarskomité og Folkekongressens utenrikskomité, etter normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina. Videre ønsket komiteens medlemmer å sette seg bedre inn i og drøfte tematikk knyttet til Kina av bilateral, regional og global interesse.

Drøftet Kinas rolle globalt og regionalt

Besøket ble innledet med et møte med Folkekongressens utenrikskomité, ledet av komiteens nestleder, Fu Ying. Blant temaene som ble drøftet var videreutvikling av de bilaterale relasjoner mellom Norge og Kina, Kinas rolle i regionen og globalt, klimasamarbeid og handelspolitikk samt Kinas forhold til USA og Europa.

På dette og de påfølgende møter i Beijing stod også den politiske og økonomiske utviklingen i Kina på dagsordenen, inkludert også utviklingen vedrørende menneskerettigheter. Fra norsk side ble det blant annet stilt spørsmål knyttet til situasjonen i Xinjiang-provinsen og forholdene for uigurene.

 Gjennom vårt besøk er en langvarig og nyttig dialog mellom Stortingets og Folkekongressens utenrikskomiteer reetablert. Samtalene var preget av god tone og vilje til å snakke om alle tema som ble reist fra norsk side, også når vi reiste sensitive spørsmål slik som minoriteters rettigheter i Kina, sier komiteens leder Anniken Huitfeldt.

– Det framkom klare felles interesser når det gjelder å bevare det internasjonale handelssystem, følge opp Paris-avtalen, Iran-avtalen og FNs bærekraftsmål. Vi inviterte våre kinesiske kollegaer til Norge, og det er gledelig at Folkekongressen alt neste år ønsker å besøke Stortinget. Det viser at kinesisk side også finner slik kontakt og dialog verdifullt, legger hun til.

Bredde i informasjonen

Komiteen i møte med viseformann Wang Chen i Folkekongressen. Foto: Stortinget.
Komiteen i møte med viseformann Wang Chen i Folkekongressen. Foto: Stortinget.

Komiteen møtte også viseformann Wang Chen i Folkekongressen, viseminister Li Jun i Kommunistpartiets internasjonale avdeling, besøkte den sentrale partiskolen, samt hadde møter med representanter fra Kinas utenriksdepartement og forsvarsdepartement.

Den norske ambassaden i Beijing hadde også lagt til rette for at komiteen fikk møte med et bredt utvalg kinesiske og internasjonale representanter for tenketanker og akademia i Beijing, noe som ga komiteen en god bredde i informasjonen om dagens situasjon i Kina og i regionen.

Komiteens nestleder, Michael Tetzschner, uttaler at komiteens besøk til Beijing har vært svært interessant.

– Vi har berørt mange temaer, også politisk sensitive, som berører verdens nest største økonomi. Selv om møtene hvor det ble tatt opp menneskerettighetsspørsmål var i en god tone, sitter jeg igjen med et klart inntrykk av at det er langt frem til et reelt liberalt demokrati, med flere partier. Uavhengige eksperter vi møtte, mener Kinas ledelse prioriterer stabilitet og videre økonomisk vekst. Flerpartisystem anses ikke å være noe bidrag til stabilitet. Istedenfor ønsker ledelsen å legitimere sitt styre gjennom økonomisk fremgang, ifølge disse ekspertene.

Deltakere

Følgende komitemedlemmer deltok på besøket til Kina: Anniken Huitfeldt, leder (A), Michael Tetzschner, 1. nestleder (H), Abid Raja (V), Jonas Gahr Støre (A), Trond Helleland (H), Hans Andreas Limi (FrP), Audun Lysbakken (SV), Liv Signe Navarsete (SP), Ingjerd Schou (H), Per-Willy Amundsen (FrP), Martin Kolberg (A), Marianne Marthinsen (A), Jette F. Christensen (A), Hårek Elvenes (H).


Sist oppdatert: 07.09.2018 14:56