Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Siste fase for Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt nærmer seg slutten. Den rehabiliterte kontorbygningen i Prinsens gate 26 (P26) er tatt i bruk. Det gjenstår noe arbeid utomhus. Prosjektet holder seg godt innenfor den vedtatte kostnadsrammen på 2,3 milliarder kroner.

Siden midten av januar 2019 har over 100 representanter og ansatte i partigruppene hatt sine kontorer i bygningen som er helt ny innenfor den ærverdige, rehabiliterte fasaden. Dette var i henhold til planen som ble fastsatt sommeren 2018. I tillegg til kontorplassene, er også den øverste etasjen med møterom av ulik størrelse tatt i bruk.

De første ukene var nybygget tilgjengelig innvendig via de øvrige inngangsdørene, mens inngangspartiet og fortauet foran bygget ble ferdigstilt. Fra 7. februar har inngangen til P26 vært åpen. 3. mars gjenåpnet også bussholdeplassene i Nedre Vollgate.

Veiene åpnet

I tillegg til å rehabilitere kontorbygget i P26, har Stortinget også bygget nytt, underjordisk post- og varemottak under deler av Nedre Vollgate og Wessels plass. Av sikkerhetsgrunner er det er bygd en egen innkjøringstunnel til post- og varemottaket med utkjøring i Rådhusgata.

Mens byggeprosjektet har pågått, har Nedre Vollgate holdt stengt, slik at tunnelen kunne bygges. Dette er en viktig trasé for busstrafikken gjennom Oslo sentrum. I byggeperioden har busstraseen vært flyttet til Rådhusgata.

Like over nyttår åpnet første kvartal av Nedre Vollgate. Dermed kom busstrafikken tilbake i den opprinnelige traseen gjennom Stortingsgata, inn i Nedre Vollgate og videre inn i Tollbugata.
I midten av mars er også resten av Nedre Vollgate klar til å ta imot alminnelig trafikk igjen.

Siste fase

Siste fase i denne delen av byggeprosjektet er å fornye og senke avløpssystemet i gateløpet som går foran åpningen av innkjøringstunnelen. Dette arbeidet kunne først starte etter at busstraseen var flyttet tilbake. Med omfattende infrastruktur i bakken der ledningene skal legges, vil dette arbeidet pågå gjennom sommeren. Etter planen skal arbeidet være avsluttet i oktober.

Den økte kompleksiteten denne siste fasen gjør at det går noe mer tid før hele prosjektet er avsluttet. Siden det nye avløpsanlegget går i gaten rett foran innkjøringen til post- og varemottaket, blir innkjøringstunnelen tatt i bruk når ledningsarbeidene er sluttført.

Stortinget vedtok i juni 2018 en kostnadsramme for prosjektet på 2,3 milliarder kroner. Byggeprosjektet styrer fortsatt innenfor denne rammen med god margin.

Wessels plass

I forlengelsen av byggeprosjektet kommer arbeidene med å gjøre Wessels plass til et sikkert, tilgjengelig og attraktivt byrom. Dette er et selvstendig prosjekt som inngår i arbeidene med å bedre sikkerheten i nærområdene rundt Stortingets bygninger.

I løpet av mars er det klart hvordan Wessels plass kommer til å se ut og når en er ferdig opparbeidet.

Sist oppdatert: 06.03.2019 15:19
: