Skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2019

Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring, men komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken.

Innspill kan sendes til finans@stortinget.no innen tirsdag 21. mai kl. 12.00.


Sist oppdatert: 14.05.2019 12:06