Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2019

Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring, men komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken.

Innspill kan sendes til finans@stortinget.no innen tirsdag 21. mai kl. 12.00.


Sist oppdatert: 14.05.2019 12:06