Utenriks- og forsvarskomiteen i møte med Riksdagens talmann. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i møte med Riksdagens talmann. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen til Stockholm

Besøk i Sveriges riksdag og møter med ministre innen utenriks- og forvarsområdet er blant postene på programmet når utenriks- og forsvarskomiteen er i Stockholm 22.‒23. november.

Bilateralt og nordisk FN-samarbeid, sikkerhetspolitikk i nærområdene, inkludert den nylig gjennomførte NATO-øvelsen Trident Juncture, brexit, transatlantisk samarbeid og forholdet til Russland er sentrale temaer for møtene i den svenske hovedstaden.

Møter sentrale politikere

I Riksdagen skal utenriks- og forsvarskomiteen møte parlamentspresidenten, EU-utvalget og kollegaer i utenrikskomiteen og forsvarskomiteen. I tillegg vil stortingsrepresentantene møte blant andre Sveriges EU- og handelsminister Ann Linde, Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist og Jan Eliasson, styreleder i Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

‒ Møtene gir anledning til å diskutere utenriks- og forsvarssaker av felles interesse, og orientere hverandre om aktuelle saker. Besøket finner sted mens det pågår viktige politiske avklaringer i Riksdagen. Uavhengig av utfallet av de politiske forhandlingene forblir et bredt bilateralt samarbeid viktig for begge land, sier Anniken Huitfeldt, leder i utenriks- og forsvarskomiteen.

Viktig samarbeidspartner

Sverige er blant Norges viktigste samarbeidspartnere både økonomisk, politisk, kulturelt og mellomfolkelig. Forbindelsene mellom Sverige og Norge er nær unike i internasjonal sammenheng, og dekker alle samfunnsområder.

Deltakere

Følgende komitémedlemmer deltar på reisen: Anniken Huitfeldt (A), Michael Tetzschner (H), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Ingjerd Schou (H), Per-Willy Amundsen (FrP) og Hårek Elvenes (H).


Sist oppdatert: 22.11.2018 14:51