Vedtak uke 25

I den siste møteuken før sommeren vedtok Stortinget blant annet revidert nasjonalbudsjett, ny godtgjørelse for stortingsrepresentantene samt utbygging og finansiering av flere nye veiprosjekter.

Motorvei. Foto: Stortinget.
Motorvei. Foto: Stortinget.

Utbygging og finansiering av veiprosjekter

Stortinget har behandlet tre forslag fra regjeringen om å bygge ut flere veistrekninger til 4-felts høystandard motorvei. Det ble også foreslått et finansieringsopplegg for utbyggingene, som inkluderte statlige midler og innkreving av bompenger. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS skal stå for alle utbyggingene. Stortinget har med sine vedtak godkjent utbyggingene og finansieringen av disse strekningene, innenfor de gitte økonomiske rammene.

Vedtakene gjelder disse strekningene:

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Stortinget vedtok finanskomiteens innstilling i saken. 

Godtgjørelse for stortingsrepresentanter

Den faste godtgjørelsen til representantene blir vedtatt av Stortinget etter innstilling fra en egen kommisjon – Stortingets lønnskommisjon – som også fastsetter regjeringsmedlemmenes lønn. 

Lønnskommisjonens innstilling i 2019 innebærer en årslønnsvekst for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 3,2 prosent, noe som tilsvarer årets frontfagsoppgjør.

Stortinget har vedtatt at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2019:

Stortingsrepresentanter

kr 987 997

per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 410 073

per år

Statsminister

kr 1 735 682

per år

Andre vedtak

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker. Blant disse finner vi:

Flere representantforslag ble i tillegg behandlet, blant annet om gratis skolemat til alle og om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge. Ingen av de behandlede representantforslagene fikk flertall.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 21.06.2019 16:19