Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortingets godtgjøringsutvalg

Stortingets godtgjøringsutvalg foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønnskommisjonen endrer navn til Stortingets godtgjøringsutvalg

Stortingets presidentskap besluttet 18. juni 2020 å nedsette et utvalg som skulle utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer. Utvalgets arbeid er inntatt i Innst. 371 S (2020–2021) og Dokument 20 (2020–2021), hvor det påpekes at folkevalgte ikke har et tilsettingsforhold, men et verv eller ombud, og at de får godtgjøring og ikke lønn.

Utvalget mente at navnet «lønnskommisjonen» ikke reflekterte dette og anbefalte å endre kommisjonens navn. I Innst. 524 L (2020–2021) ble det i tråd med utvalgets anbefalinger fremmet forslag om å endre lønnskommisjonens navn til «Stortingets godtgjøringsutvalg» i godtgjøringsloven § 2. Forslaget ble vedtatt 4. juni 2021. Endringen trådte i kraft 1. oktober 2021. 

Godtgjøringsutvalgets mandat

Stortingets lønnskommisjon (godtgjøringsutvalg) ble bestemt opprettet av Stortinget 21. juni 1996, jf. Innst. S. nr. 282 (1995-96), med følgende mandat:

«Stortingets lønnskommisjon fastsetter med Stortingets samtykke den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer. Stortingets presidentskap oppnevner lønnskommisjonens leder og to andre medlemmer for fire år. Lederen innkaller til møter i kommisjonen. Kommisjonen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede. Presidentskapet kan fastsette utfyllende regler for kommisjonens virksomhet …»

Presidentskapet besluttet i brev av 26. mars 2009 til Stortingets lønnskommisjon at kommisjonen skal fremlegge sin innstilling snarest mulig etter at det årlige lønnsoppgjøret har funnet sted. 

Retningslinjer for Stortingets godtgjøringsutvalg 

Vedtatt av Stortingets presidentskap 3. juni 2021

«Etter innstilling fra Stortingets godtgjøringsutvalg fastsetter Stortinget den godtgjørelsen som tilkommer stortingsrepresentanter, statsministeren og regjeringens medlemmer. 

Statsministeren, statsrådene og stortingsrepresentantene skal ha samme prosentvise tillegg. Godtgjørelsen fastsettes som et årlig beløp. 

Stortingets godtgjøringsutvalg skal en gang i året overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sine beslutninger fram for Stortingets presidentskap. Utvalget skal begrunne sine beslutninger og herunder rapportere om den relative utviklingen i godtgjørelsene i forhold til det generelle lønnsnivået i Norge. 

Den generelle lønnsutviklingen er den mest relevante indikatoren for vurdering av endring i godtgjøringen. Utvalget bør likevel ta hensyn til særlige samfunnsmessige utfordringer når det er påkrevd. 

Stortingets godtgjøringsutvalg skal i løpet av sin valgperiode rapportere om ordninger og nivå for godtgjørelser i de nordiske landene. 

Utvalget kan engasjere sekretær og sakkyndig bistand.»

Sammensetning

Utvalget ble formelt oppnevnt av presidentskapet 13. september 1996. For perioden 3. juni 2021 til og med 3. juni 2025, har den følgende sammensetning:

  • Geir Engebretsen, leder
  • Nils-Henrik Mørch von der Fehr
  • Bente A. Landsnes 

Sekretariat

Seksjon for representantordninger er sekretariat for Stortingets godtgjøringsutvalg. 

Kontakt:

Sist oppdatert: 31.03.2022 11:58
: