Revidert nasjonalbudsjett 2019

Meld. St. 2 (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2019 Innst. 391 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 14.06.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 21.06.2019