Revidert nasjonalbudsjett 2019

Meld. St. 2 (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2019 Innst. 391 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2019. Revidert nasjonalbudsjett består av tre ulike dokumenter: stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett 2019, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2019 og proposisjonen om endringer i skatte- og avgiftsvedtak og lovvedtak. Stortingsmeldingen ble vedtatt lagt ved protokollen. Med noen unntak sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger og ompriorioriteringer, og uten endringer sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsvedtak. Videre vedtok Stortinget et forslag om å be regjeringen endre forskrift om kringkasting slik at fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2019