Skriftlige innspill – Prop. 136 L (2018–2019) Opphevelse av omstillingslova

Næringskomiteen ønsker skriftlige innspill til  Prop. 136 L (2018–2019) Opphevelse av omstillingslova.

Innspillene kan sendes til komiteens postmottak naering@stortinget.no.


Sist oppdatert: 17.10.2019 12:21