Søkerliste for vervet som sivilombudsmann

Fire personer har søkt på vervet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen. Se søkerlisten.

Søkerliste

Søknadsfrist var 1. oktober 2019.

Ombudsmannen velges av Stortinget, etter innstilling fra Stortingets presidentskap.

Etter sivilombudsmannsloven § 1 skjer valget av ombudsmann for en periode på fire år fra første årsskifte etter et stortingsvalg. Nåværende sivilombudsmann har varslet at han fratrer fra kommende årsskifte. Den som velges vil derfor oppnevnes frem til 31. desember 2021.

Les mer om Sivilombudsmannen

Les mer om Stortingets eksterne kontrollorganer


Sist oppdatert: 02.10.2019 15:00