Vedtak uke 48

I uke 48 har Stortinget blant annet vedtatt rammene for statsbusjettet og gjort endringer i aksjelovgivningen. En rekke representantforslag har også blitt forkastet, blant annet et mistillitsforslag. 

En betenkt Bjørnar Moxnes under debatten om hans forslag til mistillit til statsråd Hauglie. Foto: Stortinget.
Bjørnar Moxnes foreslo mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Stortinget.

Finansinnstillingen

Stortinget har behandlet finansinnstillingen – nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020. De overordnede budsjettrammene for statsbudsjettet er nå vedtatt.

Det videre arbeidet med statsbudsjettet vil foregå i fagkomiteene, som vurderer alle detaljene i regjeringens forslag. Statsbudsjettet vil etter planen være vedtatt i sin helhet 13. desember 2019.

Mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Stortinget har behandlet et representantantforslag fra Rødt om NAV-saken og mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Forslaget fikk bare Rødts ene stemme og ble forkastet.

Endringer i aksjelovgivningen

Stortinget har vedtatt ulike endringer i aksjelovgivningen. I tillegg til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven, ble det også vedtatt endringer i finansforetaksloven, AIF-loven (forvaltning av alternative investeringsfond), regnskapsloven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven.

Formålet med endringene er å styrke og oppmuntre til langsiktig aktivt aksjeeierengasjement, og å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ved å tilpasse reglene til to EU direktiver. 

Endringene gjelder først og fremst for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, institusjonelle investorer og kapitalforvaltere.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Andre saker

Stortinget har i tillegg behandlet et par meldinger, blant annet en om eksport av forsvarsmateriell, gitt samtykke til opprettelse av sekretariat for Den nordlige dimensjons kulturpartnetskap og valgt medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon.

Det har også blitt behandlet en rekke representantforslag, de spenner fra å handle om mistillit til en statsrådalternativ til bompenger og ny behandling av Norges tilslutning til EUs energimarkedspakke.

Ingen av representantforslagene ble vedtatt.


Sist oppdatert: 29.11.2019 15:12