Vedtak uke 50

Forslaget om at «Ja vi elsker dette landet» skal anerkjennes som nasjonalsang fikk flertall og de siste delene av statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt. Av budsjettsaker gjenstår nå bare endringer og ny saldering av 2019-busjettet.

Tekst og toner til «Ja, vi elsker dette landet».
Tekst og toner til «Ja, vi elsker dette landet».

Statsbudsjettet 2020

Med vedtakene fredag 13. desember om skatter-, avgifter og toll, tilfeldige utgifter og inntekter, garantier, statslån og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland er budsjettet for neste år vedtatt i denne omgang.

Budsjettet vil bli revidert på vårparten, og endringer vil komme underveis, før ny saldering av budsjettet for 2020 på disse tider neste år.

Det som gjenstår av budsjettsaker før jul gjelder budsjettet for inneværende år.

Norges nasjonalsang

Stortinget har behandlet og enstemmig vedtatt et representantforslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å anerkjenne «Ja, vi elsker dette landet» som Norges offisielle nasjonalsang. 

Bevæpning av politiet

Stortinget har vedtatt endringer i politiloven som innebærer at departementet gis adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning i et avgrenset område, når det patruljeres mellom sårbare objekter som oppfyller vilkårene for tidsubegrenset punktbevæpning.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Dyrere med pass

Stortinget har vedtatt endringer i passlovens gebyr for pass slik at pass til personer over 16 år økes til 570 kroner. Gebyret for pass til barn under 16 år foreslås økt til 342 kroner.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Andre saker

Blant andre saker et det vedtatt bedre informasjonstilgang for utvalget som skal granske NAV-saken. En rekke representantforslag har også blitt behandlet, blant annet om LHBTI-politikken. Kun representantforslaget om nasjonalsang fikk flertall.

 


Sist oppdatert: 16.12.2019 09:17