Endringer i Stortingets forretningsorden

17. juni vedtok Stortinget endringer i forretningsordenen, med virkning fra 1. oktober 2021.

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget. 
 
Endringene som er vedtatt åpner blant annet for økt bruk av digitale arbeidsformer i komiteene. 
 
I tillegg til endringer i Stortingets forretningsorden, er det vedtatt endringer i reglementet for kontrollhøringer.
 
Presidentskapets tilråding ble vedtatt. Se oversikt over endringene.
 

Sist oppdatert: 17.06.2021 16:23