Kari Henriksen og Jette Christensen. Foto: Peter Mydske/Stortinget (Henriksen) og Bernt Sønvisen (Christensen).

Kari Henriksen og Jette Christensen. Foto: Peter Mydske/Stortinget (Henriksen) og Bernt Sønvisen (Christensen).

Stortingsrepresentanter er valgobservatører i USA og Georgia

Kari Henriksen (A) skal lede et korps med valgobservatører i USA i uke 45. Jette Christensen (A) skal være med på å kontrollere valget i Georgia 31. oktober.

Som valgobservatører er Henriksen og Christensen med på å kontrollere at valgene gjennomføres på demokratisk vis og at de er i tråd med internasjonale standarder og grunnleggende prinsipper.
 
 
‒ Vårt oppdrag er å nedtegne våre observasjoner i en sluttrapport om valget, sier Henriksen, som skal lede seksti valgobservatører i USA.
 
‒ Rapporten samler observasjonene, og analyserer blant annet valgkampen, rettslige spørsmål, valgadministrasjon, ny valgteknologi, poststemmegivning, prosedyrer på valgdagen og mediedekning, sier hun. 
 

Georgia

Jette Christensen (A) deltar som valgobservatør i Georgia som medlem i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)
 
Oppgavene som valgobservatører er en del av kjernevirksomheten i både OSSE PA og PACE, og bidrar til å beskytte grunnleggende sivile og politiske rettigheter. 
 
Standard og metode for valgobservasjon er den samme i alle oppdrag, og er utarbeidet av OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR). ODIHR sender egne observatører til USA og Georgia. 
 
OSSE PA har observert valg i USA siden 2004. Før 2004 hadde organisasjonen kun valgobservasjon i nye demokratier, mens man etter 2004 vektla at alle deltakerstatene i organisasjonen kan få nyttige innspill av å bli observert. For eksempel ble stortingsvalget i Norge i 2009 observert av OSSE. 
 

Invitert av vertslandenes myndigheter

Valgobservatørene er invitert av vertslandenes myndigheter. Smittevern tas svært alvorlig i gjennomføringen av oppdragene, blant annet kreves det negativ covid-19-test før innreise og også ved ankomst.  Det sørges for at man overholder regler om avstand, og bruk av munnbind vil bli utbredt.
 
Stortingets presidentskap har gitt dispensasjon til disse oppdragene med henvisning til at valgobservasjon er en kjernefunksjon i det interparlamentariske samarbeidet. Representantene vil ved hjemkomst gjennomføre 10 dagers innreisekarantene i tråd med gjeldende regler.  
 
 

Sist oppdatert: 28.10.2020 14:16