EFTA-delegasjon til Thailand

Stortinget deltok på et EFTA-parlamentarikerbesøk 5.–9. september for å støtte handelsforhandlingene mellom EFTA og Thailand.

Trine Lise Sundnes (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) fra Stortinget på EFTA-parlamentarikerbesøket i Thailand. Foto: Stortinget.
Trine Lise Sundnes (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) fra Stortinget på EFTA-parlamentarikerbesøket i Thailand. Foto: Stortinget.

Trine Lise Sundnes (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) deltok fra Stortinget da EFTA-parlamentarikere besøkte Thailand 5.–9. september. Formålet var å støtte opp under de nylig gjenopptatte handelsforhandlingene mellom EFTA og Thailand.

Pågående handelsforhandlinger

Besøket var viktig for å vise parlamentariske kolleger og myndighetene i Thailand engasjementet i de fire EFTA-parlamentene for en mulig handelsavtale. Besøket ga på den måten de pågående handelsforhandlinger en viktig demokratisk forankring. 

– En moderne og omfattende handelsavtale med et så stort asiatisk marked i vekst og omstilling vil gi store muligheter for næringslivet i Norge og EFTA. Det vil også styrke relasjonene våre til ASEAN som region. Dette er en utvikling vi støtter og som vi følger opp jevnlig med våre handelsministre gjennom EFTA, sier Trine Lise Sundnes, leder for Stortingets EFTA-delegasjon. 

Møter med thailandske myndigheter og næringsliv

Under besøket hadde EFTA-delegasjonen møter med Thailands visehandelsminister, med Thailands utenriksråd, og med en rekke kolleger i det thailandske parlamentet, inkludert presidenten og vise-presidenten i underhuset og senatspresidenten.  

Delegasjonen møtte også representanter for thailandsk næringsliv og norske bedrifter i Thailand, samt representanter for sivilt samfunn. 

Bærekraftig utvikling 

Et gjennomgående tema i møtene var Thailands ambisjon om å modernisere sin økonomi. Fokuset er på bærekraftig utvikling, grønn og digital omstilling og sirkulær økonomi. 

– Det ble tydelig kommunisert at Thailand ønsker en bredt anlagt handelsavtale som kan bidra til bærekraftig utvikling av den thailandske økonomien, og at de ønsker å konkludere denne raskt. Vi ønsket dette velkommen og var opptatt av at våre økonomier er svært komplementære i den grønne og digitale omstillingen Thailand nå skal igjennom. En moderne og omfattende avtale vil på denne måte gi gode muligheter for norsk næringsliv, både innenfor tradisjonell varehandel, men like mye innenfor nye tjenester og våre kompetanse- og teknologimiljøer, sier Heidi Nordby Lunde (H).

Fokuset på bærekraftig utvikling var også tydelig under et besøk til Eastern Economic Corridor (EEC). Det er et område som ligger øst for Bangkok, sørover kysten mot Pattaya. Her ønsker Thailand å utvikle infrastruktur som skal tilrettelegge for en mer moderne økonomi, eller «Thailand 4.0».

Her fikk EFTA-delegasjonen besøke det norske selskapet Aibel som bygger enorme installasjoner for havvind, med flere tusen arbeidsplasser både i Thailand og Europa. Installasjonene bygges på verftene i Thailand, før de fraktes til Norge for ferdigstilling der. Dette viser hvordan EFTA-landene og Thailand inngår i hverandres verdikjeder og hvilke muligheter som ligger i den grønne omstillingen som både Europa, Asia og Thailand nå skal igjennom.


Sist oppdatert: 12.09.2022 09:54