Stortingspresident Masud Gharahkhani i digitalt møte med formannen for Kinas folkekongress, Li Zhanshu. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Masud Gharahkhani i digitalt møte med formannen for Kinas folkekongress, Li Zhanshu. Foto: Stortinget.

Stortingspresidenten i digitalt møte med formannen for Kinas folkekongress

Stortingspresident Masud Gharahkhani hadde onsdag 27. april et digitalt møte med Li Zhanshu, formann for Kinas folkekongress. Krigen i Ukraina, klima og multilateralt samarbeid var sentrale temaer på møtet.

− Møtet var en god anledning til å utveksle synspunkter om felles globale utfordringer med formannen i Kinas folkekongress, Li Zhanshu, sier stortingspresident Masud Gharahkhani. 
 
Begge anerkjente behovet for internasjonalt samarbeid for å løse klimakrisen. 
 
− Kina har en sentral rolle i håndteringen av klimakrisen. Behov for samarbeid rundt klima og grønn omstilling var derfor også et hovedtema i samtalen, sier stortingspresidenten.
 
Handel og multilateralt samarbeid var andre viktige i temaer i møtet. 
 
Under møtet tok stortingspresidenten opp krigen i Ukraina og bekymringen rundt menneskerettighetssituasjonen i den kinesiske Xinjian-provinsen.  
 
– Jeg la stor vekt hvor rystende denne krigen er sett fra et norsk og europeisk ståsted. Det er dypt foruroligende at et medlem av FNs sikkerhetsråd har brutt FN-pakten og folkeretten på en så grunnleggende måte. Jeg benyttet også anledningen til å understreke viktigheten av at Kina bruker sin rolle til å bidra til fred og en diplomatiske løsning, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
 
Både Folkekongressens leder og stortingspresidenten la i møtet vekt på at det er viktig med interparlamentarisk dialog.  
 
Li Zhanshu var på offisielt besøk til Stortinget i mai 2019, og ble tatt imot av daværende stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. 

Sist oppdatert: 02.05.2022 09:11