Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 15. mai 2017 kl. 09.10

Høring 15. mai 2017, Program

Del