Helse- og omsorgskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er helsetenester, pleie- og omsorgstenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og lækjemiddel.

Medlemene i komiteen

Medlemene i helse- og omsorgskomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, og vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Det er eit eige skjema til å søkja om å få delta på høyring eller senda inn skriftlege innspel. Det finn de via oversikta over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no
Telefon: 23 31 31 40

Komitéråd

Anne Sofie Paus

Komitésekretariatet

Andreas Kerr-Wang

Saksvarsel frå Stortinget (e-post)

Med saksvarsel frå Stortinget kan du enkelt halda deg oppdatert om saker du fylgjer. Du kan fylgja enkeltsaker og/eller sakene til ein eller fleire komitear.
 
 
 

Aktuelt

  • Helse- og omsorgskomiteen i Sør-Korea

    Helse- og omsorgskomiteen var 17.–23. september på reise til Sør-Korea. Noreg og Sør-Korea har lang historie med helsesamarbeid og har mykje å lære av kvarandre.

    (26.09.2022)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Trøen, Tone Wilhelmsen H
Første nestleder Vasvik, Truls A
Andre nestleder Hoksrud, Bård FrP
Medlem Aydar, Seher R
Medlem Bollestad, Olaug Vervik KrF
Medlem Bruflot, Sandra H
Medlem Bøe, Erlend Svardal H
Medlem Gunaratnam, Kamzy A
Medlem Hussein, Marian SV
Medlem Klungland, Lisa Marie Ness Sp
Medlem Madland, Tove Elise A
Medlem Mossleth, Siv Sp
Medlem Ojala, Irene PF
Medlem Røed, Even A. A
Medlem Wold, Morten FrP