Biografier

Her finner du biografiene til alle representanter, vararepresentanter og regjeringsmedlemmer helt tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved at du skriver representantenes navn i søket.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

Y

Yrkje, Borghild Kristelig Folkeparti 1993-1997
Yrvin, Karin Arbeiderpartiet 2001-2013
Ystgaard, Oddvar Senterpartiet 1969-1973
Ystmark, Edle Arbeiderpartiet 1981-1989
Ytre-Arne, Knut Venstre 1945-1965
Ytreland, Ivar Høyre 1973-1977
Ytterhorn, Bjørn Erling Fremskrittspartiet 1981-1989
Ytterhorn, Inger-Marie Fremskrittspartiet 1989-2001
Ytterstad, Eker Høyre 1954-1957