Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

G

Graadal, Øyvind Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Gudbrandsen, Grete Sofie Høyre 1969-1973
Gudmundsen, Elin Arbeiderpartiet 1993-1997
Gudmundsen, Kent Høyre 2001-2021
Gudmundseth, Roger Arbeiderpartiet 1981-1997
Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet 2009-2025
Gulbrandsen, Audhild Arbeiderpartiet 1977-1981
Gulbrandsen, Barbara Arbeiderpartiet 1989-1993
Gulbrandsen, Britt Hansine Egeland Kristelig Folkeparti 2013-2017
Gulbrandsen, Grethe Paaske Arbeiderpartiet 2001-2005
Gulbrandsen, Håkon Arald Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Gulbrandsen, Jonny Fremskrittspartiet 2021-2025
Guldberg, Wilhelm Arbeiderpartiet 1961-1965
Guldbrandsen, Kari Johanne Arbeiderpartiet 1954-1957
Guleng, Silje Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Gullberg, Anne Therese Arbeiderpartiet 1997-2001
Gullberg, Klara Arbeiderpartiet 1973-1977
Gullberg, Odd Høyre 2009-2013
Gullesen, Reidar Høyre 2009-2013
Gullvåg, Steinar Arbeiderpartiet 2005-2017
Gulsvik, Amund O. Høyre 1973-1977
Gunaratnam, Kamzy Arbeiderpartiet 2021-2025
Gunaratnam, Khamshajiny Arbeiderpartiet 2013-2017
Gundeid, Lisbeth Høyre 1993-1997
Gundelach, Christel Fremskrittspartiet 2005-2017
Gundersen, Alfhild Skaar Arbeiderpartiet 1954-1957
Gundersen, Fridtjof Frank Uavhengig representant 1981-2001
Gundersen, Grethe Muriel Høyre 1989-1993
Gundersen, Gunnar Høyre 2005-2017
Gundersen, Gunnar Edvard Høyre 1973-1981
Gundersen, Gunnar Owe Høyre 2005-2013
Gundersen, Ingvar R. Fremskrittspartiet 1989-1993
Gundersen, Kristian Birger Arbeiderpartiet 1945-1953
Gundersen, Kristoffer Arbeiderpartiet 1969-1973
Gundersen, Mette Arbeiderpartiet 2001-2005
Gundersen, Oscar Christian Arbeiderpartiet
Gundersen, Ove Kristelig Folkeparti 2009-2013
Gundersen, Ragnvald Marensius Arbeiderpartiet 1945-1953
Gundersen, Snorre Høyre 1989-1993
Gunnes, Jon Venstre 2017-2021
Gunnufsen, Amalie Høyre 2021-2025
Gustad, Aud Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Gustavsen, Finn Sosialistisk Valgforbund 1961-1977
Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet 2001-2017
Gustavsen, Liv Fremskrittspartiet 2017-2025
Gustavsen, Terje Moe Arbeiderpartiet
Gustavsen, Yngvar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Guthormsen, Aagot Gjems Høyre 1954-1957
Guttorm, Hans Arbeiderpartiet 1965-1969
Guttormsen, Ulf Arbeiderpartiet 1977-1997
Gyberg, Roy Arbeiderpartiet 1997-2001
Gystad, Thor Arbeiderpartiet 1969-1981
Gythfeldt, Mai Rød Valgallianse 1993-1997
Güven, Ferhat Arbeiderpartiet 2013-2025
Göthner, Maria Kristine Høyre 2017-2021
Gaarden, Anton Mathæus Høyre 1950-1953
Gårdsvoll, Helge Kristelig Folkeparti 2005-2009
Gaare, Eystein Arbeiderpartiet 1993-1997
Gaare, Hans Kristelig Folkeparti 1961-1973
Gaasholt, Olav Kristelig Folkeparti 1965-1969
Gåsland, Arnt Arild Fremskrittspartiet 2005-2009
Gaassand, Astrid Fremskrittspartiet 2013-2025
Gåsvatn, Jon Jæger Fremskrittspartiet 1993-2013
Gåsvatn, Monica Carmen Høyre 2009-2021