Gaundal, Aud

Gaundal, Aud (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 328 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.11.1949 i Inderøy, Nord-Trøndelag
 • Datter av småbruker/sagarbeider Leif Fjerstad (1914-1991) og småbruker/renholdsarbeider Peggy Engan (1920-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Valgkomiteen, 31.10.1996 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Personlig varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1967-1968
 • Skogn folkehøgskole 1968
 • Yrkesskole og fagopplæring som typograf 1979
 • Fagbevegelsens grunnkurs og LO-skolen 1985
 • Kommunal økonomi og ledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag 2005-2007

Yrke

 • Bud 1966-1967
 • Butikkmedarbeider 1967
 • Kaféarbeider 1968
 • Perforatør Trønder-Avisa, Steinkjer 1971-1978
 • Typograf 1979-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Steinkjer Formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991, 1991-1993
 • Varaordfører Steinkjer Kommunestyre 2007-2011 (gruppeleder)

Offentlige verv

 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige fra 2006
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Steinkjer

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag DNA 1981-1989
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1983-1989
 • Leder Steinkjer A 1992-1992
 • Medlem Arbeiderpartiets ressursgruppe for landbruk fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag fra 2009
 • Leder Steinkjer Grafiske forening
 • Leder Steinkjer Faglige Arbeiderlag og Steinkjer faglige samorg i en kort periode
 • Medlem Landsstyret og forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i flere perioder
 • Leder Grafisk Klubb i Trønder-Avisa

Andre administrative verv

 • Leder Norges midtpunkt BA fra 2007