Høie, Bent

Høie, Bent (1971-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2017-2021
Ansiennitet:
21 år, 192 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 04.05.1971 i Randaberg, Rogaland
 • Sønn av pensjonist Kurt Høie (1942-) og pensjonist Solveig Vistnes (1943-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, H. (01.10.1997 - 08.04.2000)
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, H. (08.04.2000 - 30.09.2001)
 • Representant nr 1 for Rogaland, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 08.04.2000 etter Jan Johnsens død.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.2013-30.09.2017, Sveinung Stensland møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2017-30.09.2021, Aleksander Stokkebø møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 04.05.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 01.11.2001
  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 28.01.2008 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.01.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Høyre, 08.05.2010 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 16.10.2013 - 17.01.2018
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 17.01.2018 - 24.01.2020
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Randaberg 1978-1987
 • Randaberg videregående skole, handel og kontor 1987-1990
 • Grunnfag jus, UiB 1991
 • 2-årig studie i hotelladministrasjon, Norsk hotellhøgskole 1991-1993

Yrke

 • Diverse jobber ved Sola Strand Hotell (periodevis mellom 1990 og 1994)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Randaberg Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Stavanger Kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1999-2000

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen for helse- og sosialsaker, Rogaland 1991-1999
 • Nestleder Skolestyret, Randaberg 1991-1995
 • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 1991-1995
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Høgskolen i Stavanger 1996-1999
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1998-2000
 • Medlem Kommunalstyret for helse- og sosiale tjenester, Stavanger 1999-2000
 • Varamedlem Styret for Stavanger Interkommunale Havnevesen 2000-2001
 • Varamedlem Universitetsfondet, Rogaland 2000-2001
 • Medlem Styret for Rogaland Kunnskapspark 2000-2001
 • Medlem Styret for Offshore Northern Seas (ONS) 2000-2007
 • Leder Styret for Stavanger Forum A/S 2000-2005

Tillitsverv i partier

 • Leder Rogaland Unge Høyre 1990-1992
 • Medlem Sentralstyret i Unge Høyre 1993-1995
 • Valgkampsekretær Rogaland Høyre 1993-1995
 • Politisk rådgiver Stavanger Høyres bystyregruppe 1995-1999
 • Nestleder Rogaland Høyre 1997-1999, fra 2007
 • Leder Stavanger Høyre 2000-2002
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 2008-2010
 • 2. nestleder Høyre 2010-2020

Andre administrative verv

 • Leder Styret for stiftelsen Dysleksiforskning 2000-2006