Bryhni, Birgit

Bryhni, Birgit (1918-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 249 dager

Gå til bildegalleri

Bryhni, Birgit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.08.1918 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 16.05.2001
 • Datter av havnefogd Anders Hassel (1880-1958) og husmor Inga Amalie Skjetne (1888-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondheim handelsgymnas 1938

Yrke

 • Kontordame ved Den Nordenfjeldske Bykredittforening, Trondheim 1938-1939

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Meldal Kommunestyre 1971-1975
 • Medlem Meldal Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Byggekomiteen for Løkken skole 1953-1965
 • Medlem Skolestyret, Meldal 1968-1971
 • Medlem Styret for Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus 1976-1983
 • Nestformann Kulturstyret, Meldal 1976-1983
 • Medlem Generalplanutvalget 1980-1983
 • Formann Byggekomiteen for to kommunale trygdeboliger

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Meldal Høyre 1962-1983
 • Formann Meldal Høyrekvinner 1972-1981
 • Formann Meldal Høyre 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Meldal og Orkdal Lotteforening 1955-1963
 • Formann Musikkens Venner i Orkladalføret 1965-1983
 • Medlem Musikkens Venners Landsforbund 1970-1978