Rohde, Bjarne

Rohde, Bjarne (1980-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri