Westerlund, Carl Julius Alvin

Westerlund, Carl Julius Alvin (1885-1952)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Westerlund, Carl Julius Alvin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.06.1885 i Bodø, Nordland
 • Død 14.05.1952
 • Sønn av feiermester Fredrik Westerlund (1849-1905) og Nilsine Aagensen (1864-1934)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1925 - 1927, A.
 • Representant nr 5 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Bokbinder, arbeidet i faget i Haugesund, Sandnes og Bergen
 • Redaktør av Haugesund folkeblad 1913-1919
 • Bestyrer av Haugesund kommunale renholdsverk 1919-1925
 • Forretningsfører i Haugesund trygdekasse 1925-1952 (fjernet fra stillingen 1944-45)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Bystyre 1913-1916
 • Medlem Haugesund Formannskap 1916-1918, 1919-1921, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1934-1937, 1937-1940
 • Ordfører Haugesund Bystyre 1919-1919, 1922-1922

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Haugesund 1916-1918
 • Medlem Husvillekomiteen av 1916 fra 1916
 • Medlem Budsjett- og finanskomiteen, Haugesund 1920-1931
 • Formann Kinostyret 1920-1941
 • Varamedlem Ligningsrådet 1922-1923
 • Medlem Valgkomiteen 1923-1928
 • Varamedlem Styret for det kommunale elektrisitetsverket 1923-1932
 • Medlem Eiendomsinnkjøpskomiteen 1923-1928
 • Medlem Overligningsnemnda 1924-1927
 • Medlem Byvåpenkomiteen av 1925 fra 1925
 • Medlem Nemnda til manntallsføring av fiskere 1929-1943 (representant for Rikstrygdeverket)
 • Formann Arbeidsnemnda for arbeiderbruk og boligbanken 1929-1937
 • Medlem Komiteen for fullføring av sykehuset av 1931 fra 1931
 • Medlem Valgkomiteen 1935-1940
 • Medlem Budsjett- og finanskomiteen, Haugesund 1935-1940
 • Medlem Samferdselsnemnda, Haugesund 1935
 • Medlem Trygdenemnda 1937-1943
 • Medlem Småbruk- og bolignemnda 1938-1943
 • Formann Kinostyret 1946-1952
 • Medlem Pris- og rasjonaliseringskomiteen 1947-1952
 • Medlem Kommunikasjonsnemnda, Haugesund 1952

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeiderpartiets bystyregruppe 1914-1931
 • Formann Arbeiderpartiets bystyregruppe 1935-1940
 • Varamedlem Arbeiderpartiets landsstyre 1945-1948
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre fra 1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sosialdemokratisk forenings valgkomité 1907 innmeldt i Sosialdemokratisk forening i Haugesund i 1904
 • Initiativtaker Fjellaget Harald 1908-1909
 • Medlem Verdandiordenen og av I.O.G.T.-losjen Kong Harald
 • Formann Vestlandske distrikt av den sosialdemokratiske ungdomsbevegelse
 • Var med og stiftet Den sosialdemokratiske ungdomsbevegelse
 • Aktiv Avholdssaken

Litteratur

 • Westerlund, Carl Julius Alvin: Bidragsyter i lokale aviser og tidsskrifter