Aspaker, Elisabeth Vik

Aspaker, Elisabeth Vik (1962-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Troms 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 63 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.10.1962 i Harstad, Troms
 • Datter av pensjonist Olav Martin Aspaker (1938-) og pensjonist Britt Randi Rasmussen (1941-2022)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1989 - 1993, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 7 for Troms, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 4 for Troms, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Troms, 2013 - 2017, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.2013-20.12.2016, Regina Alexandrova møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 16.10.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 13.01.2017 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 13.01.2017 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 19.01.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 13.01.2017 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 19.01.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet, 20.10.1989 - 03.11.1990
  Politisk rådgiver, , 30.10.2001 - 18.06.2004
  Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.06.2004 - 30.09.2005
  Statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet, 16.10.2013 - 31.12.2013
  Statsråd, Nærings- og fiskeridepartementet, 01.01.2014 - 16.12.2015
  Fungerende statsråd, Kunnskapsdepartementet, 06.04.2015 - 23.04.2015
  Fungerende statsråd, Kunnskapsdepartementet, 22.06.2015 - 10.07.2015
  Fungerende statsråd, Kunnskapsdepartementet, 03.08.2015 - 07.08.2015
  Fungerende statsråd, Kunnskapsdepartementet, 14.09.2015 - 01.10.2015
  Statsråd, Utenriksdepartementet, 16.12.2015 - 20.12.2016
  Fungerende statsråd, Kunnskapsdepartementet, 18.01.2016 - 29.01.2016
  Fungerende statsråd, Kunnskapsdepartementet, 29.07.2016 - 12.08.2016

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hagebyen barne-/ungdomsskole, Harstad 1969-1978
 • Heggen videregående skole (allmennfag/språklig studieretning), Harstad 1978-1981
 • Tromsø Lærerhøgskole (allmennlærerutdanning) 1981-1984
 • Mediefag og matematikk, Distriktshøgskolen Volda/Tromsø Lærerhøgskole (etterutdanning) 1984-1985
 • Ledelse og organisasjon, Høgskolen i Harstad 2001-2004

Yrke

 • Lærer, Skånland Sentralskole, Evenskjer 1985-1986
 • Bistandspolitisk sekretær, Høyres Studieforbund 1987-1989
 • Lærer Seljestad ungdomsskole, Harstad 1990-1995 (permisjon fra 1995)
 • Lærer Seljestad ungdomsskole, Harstad 1999-2001 (permisjon fra 2001)
 • Fylkesmann i Troms 2017-2019
 • Statsforvalter i Troms og Finnmark fra 2019

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresmedlem Troms Unge Høyre 1995 (usikker på årstall)
 • Æresambassadør for Harstad -96 1997
 • Hederstegn/diplom for Norges idrettsforbund 1999 (utdelt etter 3 år i NIF/NOK-styret)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Harstad Formannskap 1999-2001 (permisjon fra 2001)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1991-1995
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Troms 1995-1999 hovedyrke

Offentlige verv

 • Medlem Landsrådet for Heimevernet 1989-1997
 • Medlem Landbruksnemnda, Harstad 1991-1995
 • Medlem Kulturutvalget, Troms 1991-1995
 • Nestleder Kontrollutvalget, Harstad 1991-1995
 • Nestleder Styret for Harstad sykehus 1991-1995
 • Nestleder Det kriminalitetsforebyggende råd 1993-1999
 • Medlem Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet 1994-1995
 • Leder Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål 1994-1999
 • Nestleder Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Nordkalottrådet 1995-1999
 • Medlem Generalforsamlingen for Kommunal Landspensjonskasse 1995-1999
 • Leder Styret for Harstad sykehus 1995-1999
 • Leder Bygdeutviklingsfondsstyret, Troms 1995-1999
 • Leder Næringsutvalget, Troms 1995-1999
 • Medlem Europarådets kommunalkongress 1996-1999
 • Medlem Overvåkingskomiteen for interregionalt program for Nordkalotten 1996-1999
 • Medlem Styret for stiftelsen Veiledningsinstituttet i Nord-Norge 1996-2001
 • Varamedlem Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) 1996-2000
 • Medlem Styret for Nordnorsk Vekst A/S 1997-1999
 • Nestleder Forsvarspolitisk utvalg 1999-2000
 • Leder Det kriminalitetsforebyggende råd 1999-2002
 • Medlem Nærings- og samferdselskomiteen, Harstad 1999-2001
 • Medlem Representantskapet for Kommunalbanken 1999-2001
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Troms 1999-2001
 • Medlem Planutvalget, Harstad 1999-2001
 • Medlem Styret for omstillingsprosjektet i Innovasjon Ytre Lyngen 2008-2010
 • Medlem Totalberedskapskommisjonen (NOU 2023:17) 2022-2023

Tillitsverv i partier

 • Leder Harstad Unge Høyre 1980-1981
 • Ungdomssekretær Troms Høyre 1983-1985
 • Medlem Styret i Troms Høyre 1983-1984
 • Leder Troms Unge Høyre 1983-1984
 • Medlem Sentralstyret i Unge Høyres Landsforbund 1984-1986
 • Nestleder Unge Høyres Landsforbund 1986-1990
 • Medlem Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 1986-1991
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1990-1991
 • Nestleder Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 1994-1998
 • Leder Høyres kommunalutvalg 1994-1998
 • Leder Kriminalpolitisk utvalg, Høyres Hovedorganisasjon 1995-1995
 • Æresmedlem Troms Unge Høyre 1997-1997
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1998-2001
 • Nestleder Forsvarspolitisk utvalg, Høyres Hovedorganisasjon 1999-2000
 • Gruppeleder Harstad Høyre 1999-2001
 • Medlem Høyres programkomite for perioden 2001-2005 1999-2001
 • Medlem Styret for Harstad Høyre 1999-2001
 • Medlem Høyres fylkesstyre 2005-2005
 • Medlem Representantskapet for Høyres studieforbund fra 2010

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for norske ungdomsorganisasjoner 1987-1989
 • Medlem Statens ungdoms- og idrettskontors innstillingsutvalg for statsstøtte til ungdomsorgansisasjoner 1989-1993
 • Medlem Styret i Troms Idrettskrets 1996-1997
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds arbeidsutvalg 1996-1999
 • Medlem Kommunenes Sentralforbund sentralstyre 1996-2001
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsstyre 1996-2001
 • 2. visepresident Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 1996-1999
 • Medlem Styret for Alkokutt 1997-1999
 • Medlem Styret i Troms Idrettskrets 1999-2000
 • Medlem styret i Europabevegelsen

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Harstad Sparebank 1995-1999
 • Leder Styret for fergeselskapet "Øylandsforbindelsen" 2000-2001
 • Leder Styret for Harstad kulturhus AS 2000-2010
 • Medlem Bedriftsforsamlingen TFDS ASA 2001-2003
 • Leder Bedriftsforsamlingen TFDS ASA 2003-2006 Fusjon OVDS og TFDS, skiftet navn i 2007 til Hurtigruten ASA
 • Nestleder Bedriftsforsamlingen Hurtigruten ASA 2006-2008
 • Medlem Styret for Hålogalandsbrua AS 2008-2010
 • Medlem Bedriftsforsamlingen Hurtigruten ASA 2008-2009

Litteratur

 • Aspaker, Elisabeth: "Skjerpet kamp mot kriminalitet" i Høyre taler din sak, Høyres Hovedorganisasjon Oslo 1995
 • Aspaker, Elisabeth: "Systemskifte i offentlig sektor - ta utfordringen" i Nyanser i Blått, Valgfrihet - Velferd - Et åpnere samfunn, Høyrekvinners Landsforbund Oslo 1995