Lønn, Else Marie

Lønn, Else Marie (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.10.1937

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Aust-Agder, 1977 - 1981, A.

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Kontrollkommisjonen for Eg sykehus og klinikk for nervøse 1980-1983
 • Medlem Norsk Språkråd 1980-1983
 • Medlem Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet 1980-1982
 • Medlem Fagstyret for Statens skogskole Bygland 1980
 • Leder Statens kulturminneråd 1980-1983
 • Nestleder Teaterrådet 1980-1982
 • Nestleder Norsk Språkråd 1984
 • Leder Norsk Språkråd 1985
 • Nestleder Norsk Språkråd 1986-1987
 • Medlem Norsk Språkråd 1988-1991