Lønn, Else Marie

Lønn, Else Marie (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 30.10.1937

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Aust-Agder, 1977 - 1981, A.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Kontrollkommisjonen for Eg sykehus og klinikk for nervøse 1980-1983
  • Medlem Fagstyret for Statens skogskole Bygland 1980
  • Nestleder Teaterrådet 1980-1982
  • Medlem Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet 1980-1982
  • Leder Statens kulturminneråd 1980-1983
  • Medlem Norsk Språkråd 1980-1983, nestleder 1984, leder 1985, nestleder 1986-1987, medlem 1988-1991