Pettersen, Eugen Amandus

Pettersen, Eugen Amandus (1894-1964)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1945-1949
Ansiennitet:
2 år, 100 dager

Gå til bildegalleri

Pettersen, Eugen Amandus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.12.1894 i Kristiania, Oslo
 • Død 31.05.1964
 • Sønn av tredreier August Pettersen og Amalie Iversen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1928 - 1930, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1934 - 1936, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1937 - 1945, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1945 - 1949, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.12.1945-10.01.1948 for Oscar Fredrik Torp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1948
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1948

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1948

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole

Yrke

 • Reiste til sjøs 1909-1914
 • Jerndreier ved Nylands mek. verksted 1914-1960

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Ankenemnda for Rikstrygdeverket fra 1931
 • Medlem Statens utvalg om skipsbygningsindustrien 1932
 • Varamedlem Trustkontrollrådet 1936-1940
 • Medlem Delegasjon til åpningen av Cortes i Madrid 1937
 • Medlem Statens utvalg om skipsbygningsindustrien 1945
 • Medlem Styret for Oslo Lysverker

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Norges Kommunistiske Parti 1925-1926
 • Medlem Representantskapet i Oslo Arbeiderparti 1927-1949
 • Medlem Styret for Arbeiderklassens Samlingsparti 1927-1927
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1929-1933
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1933-1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Oslo og omegns faglige distriktsorganisasjon 1922
 • Medlem Hovedstyret i Norsk jern- og metallarbeiderforbund 1929-1937