Hansen, Eva Kristin

Hansen, Eva Kristin (1973-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Sør-Trøndelag 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
18 år, 233 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.03.1973 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Datter av drosjesjåfør Rolf Hansen (1946-) og hjelpepleier Brith Øien (1947-2013)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2017-2021

  Første visepresident, Stortinget, 07.10.2017 - 30.09.2020
  Første visepresident, Stortinget, 01.10.2020 - 30.09.2021

  2021-2025

  President, Stortinget, 09.10.2021 - 25.11.2021

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 19.10.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 25.11.2021
  Leder, Valgkomiteen, 19.10.2021 - 30.11.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 26.11.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 26.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 26.11.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 26.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Heimdal videregående skole, allmenne fag 1989-1992
 • Grunnfag og mellomfag samfunnskunnskap, NTNU 1993-1994
 • Kulturforståelse og kommunikasjon, NTNU 1996
 • Kommunalkandidatstudiet, HiO 1997-1998

Yrke

 • Sekretær studentvalgkamp i Oslo, Nei til EU 1994
 • Ungdomssekretær i Sør-Trøndelag AUF 1995-1996
 • Organisasjonsmedarbeider i Nei til EU 1997
 • Informasjonsmedarbeider i Norsk Kommuneforbund 1999
 • Informasjonssekretær i NKF 2000
 • Prosjektleder i Rissa kommune 2003-2004
 • Organisasjonsmedarbeider i LO 2004
 • Rådgiver i Added Value 2004-2005
 • Rådgiver i LO 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trondheim Kino 2004-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag AUF 1990-1997
 • Medlem Styret i Trondheim Arbeiderparti 1993-1995, 2003-2005
 • Medlem Sentralstyret i AUF 1996-2002
 • Leder Sør-Trøndelag AUF 1996-1997
 • Medlem DNAs kvinnepolitiske styre 1998-2000
 • Leder AUF 2000-2002
 • Nestleder Sør-Trøndelag Arbeiderparti 2003-2009
 • Leder Sør-Trøndelag Arbeiderparti fra 2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Elevrådet ved Heimdal videregående skole 1990-1992
 • Medlem Styret i Studentersamfundet i Trondheim 1995-1996

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Midtnorsk Jazzsenter 2006-2013