Hansen, Geir-Ketil

Hansen, Geir-Ketil (1956-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2009-2013
Ansiennitet:
9 år, 33 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 13.03.1956 i Narvik, Nordland
 • Sønn av elektroformann Karstein Hansen (1932-) og kontorfullmektig Ruth Krogh-Johansen (1937-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 2 for Nordland, 2001 - 2005, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 9 for Nordland, 2009 - 2013, SV.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 13.03.2009-30.09.2009 for Åsa Elvik.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  1. varapresident, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2009-2013

  Midlertidig fjerde visepresident, Stortinget, 01.10.2010 - 05.11.2010

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Andre nestleder, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 30.03.2009 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 27.03.2012
  Medlem, Finanskomiteen, 27.03.2012 - 30.09.2013
  Varamedlem, Valgkomiteen, 29.03.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

  2009-2013

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.10.2009 - 24.02.2011
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 29.03.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009
  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 30.11.2009 - 28.02.2010
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.03.2010 - 26.03.2012
  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2010 - 30.09.2013
  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.03.2012 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1963-1972
 • Narvik yrkesskole, reklame- og dekoratørlinje 1972-1973
 • Åsane folkehøyskole, ungdomslederkurs 1973-1974
 • Allmennfaglig studiekompetanse, delfagseksamener 1983
 • Distriktshøgskolen Bø i Telemark, kulturfag 1992-1994

Yrke

 • Ulike stillinger innenfor kulturavdelingen i Narvik kommune (fritidssekretær, kulturkonsulent og avdelingsleder)
 • Daglig leder, Nord-Norsk Fredssenter i Narvik

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Narvik Formannskap 1979-1983, 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1995-1999
 • Medlem Fylkesråd, Nordland 1999-2001
 • Medlem Fylkesråd, Nordland 2005-2007 økonomi
 • Nestleder Fylkesråd, Nordland 2007-2011
 • Medlem Fylkesråd, Nordland 2007-2011 kultur og miljø

Offentlige verv

 • Leder Styret for Narvik Sykehus 1988-1991
 • Medlem Styret for Folketrygdfondet fra 2005
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 2006-2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Narvik SV 1985-1990
 • Leder Styret i Narvik SV 1991-1995
 • Medlem Styret i Nordland SV 1996-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Norsk Kommuneforbund avd. 312 1988-1990
 • Leder Norsk Kommuneforbund avd. 312 1991-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Stiftelsen Furugården 1980-1986
 • Leder Styret for Stiftelsen Furugården 1986-1987