Garbo, Gunnar

Garbo, Gunnar (1924-2016)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Garbo, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.04.1924 i Bergen
 • Død 29.06.2016
 • Sønn av lektor Ingvald Garbo (1891-1941) og husmor Sara Haugland (1897-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 4 for Bergen, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 4 for Bergen, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 4 for Bergen, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 5 for Bergen, 1969 - 1973, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1963 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1966 - 1969

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1969 - 1970
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1973
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1970 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 01.10.1970
  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1970 - 09.12.1972
  Formann gruppestyret, Venstre, 09.12.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium (engelsklinjen) 1943
 • Studier i Bergen 1944 (studiene måtte avbrytes da han flyktet til Sverige)

Yrke

 • Rekrutt i rikspolititroppene i Sverige 1944-1945
 • Journalist i Bergens Tidende 1945-1954
 • Redaktør i Nidaros 1954-1957
 • Journalist i Bergens Tidende 1957-1965
 • Gjesteforsker Institutt for Fredsforskning (PRIO) 1974
 • Underdirektør i Utenriksdepartementet 1974-1987
 • Koordinator for kvinnepolitiske spørsmål i Utenriksdepartementet 1980-1987
 • Rådgiver for organisasjonssaker i Utenriksdepartementet 1980-1987
 • Norges ambassadør i Tanzania 1987-1992
 • Pensjonist, frilans skribent og foreleser fra 1992
 • Gjesteforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Tor Gjesdals pris 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Formannskap 1947-1951, 1951-1954
 • Varamedlem Trondheim Formannskap 1955-1957

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Den Nationale Scene 1947-1954
 • Medlem Tilsynsutvalget for eiendomsavdelingen, Bergen 1951-1954
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Medlem Teaterkomiteens arbeidsutvalg 1960
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1962-1970
 • Medlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1966-1970
 • Formann Trykksakutvalget 1966-1969
 • Formann Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1970-1974
 • Varamedlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1970-1974
 • Medlem UNESCOs eksekutivråd 1974-1978
 • Formann Komiteen for Konvensjoner og Rekommendasjoner 1976-1978
 • Formann Utvalg til forberedelse av FN-konferanse om vitenskap og teknologi for utvikling 1977-1979 (UD)
 • Formann Forhandlings- og redaksjonsgruppen på UNESCOs generalforsamling 1978
 • Formann arbeidsgruppe for norsk utviklingsforskning i Utenriksdepartementet 1979-1980
 • Visepresident FN-konferanse om vitenskap og teknologi for utvikling i Wien 1979
 • Formann Det mellomstatlige styret for Det internasjonale program for kommunikasjonsutvikling IPDC 1981-1988 (norsk representant)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Norges Unge Venstre 1948-1950, 1958-1960
 • Nestformann Norges Venstrelag 1962-1964, 1970-1972
 • Formann Norges Venstrelag 1964-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det liberale samfunn, Bergen 1948-1951
 • Formann En Verden distriktslag 1949-1951
 • Medlem Styret i FN-sambandets distriktsavdeling 1950-1954
 • Medlem Styret i Norsk journalistlag, avdeling Bergen 1950-1954
 • Visepresident Den liberale internasjonale 1964-1973
 • Medlem Norsk folkehjelps rådgivende utvalg for internasjonalt arbeid 1995
 • Medlem Arbeidsutvalget i Nei til nye NATO fra 1999
 • Formann Rådet for Åpen kanal 2002-2005

Litteratur

 • Garbo, Gunnar: "Velferds-Sverige i valg." I serien: Tidens Ekko, Chr Michelsens Institutt, Bergen 1952
 • Garbo, Gunnar: Avisdøden i Norge, i Journalisten nr. 6, Oslo 1957
 • Garbo, Gunnar: Frihet for enhver pris? Perspektiv: seks foredrag fra Studentersamfundets talerstol, Oslo 1959
 • Garbo, Gunnar: Samregjering. Et parlamentarisk alternativ, Oslo 1960
 • Garbo, Gunnar: "Atomvåpen som politisk spørsmål.", i Atomvåpen. Kjensgjerninger og vurderinger, Oslo 1962
 • Garbo, Gunnar: Fra "samarbeid mot" til "samarbeid med", i Liberalt perspektiv nr. 4, Oslo 1962
 • Garbo, Gunnar: Skal vi ruste opp eller ned?, i Liberalt Perpektiv, Oslo 1962
 • Garbo, Gunnar: Fra sameksistens til vedensregjering, i Samtiden nr. 5, Oslo 1964
 • Garbo, Gunnar: A Norwegian View of the Disarmament Issue, Review of International Affairs, nr 362, Beograd 1965
 • Garbo, Gunnar: Politikk i UNESCO. Om arbeid og innflytelse i en organisasjon i FN-systemet. NOU-rapport, Universitetsforlaget Oslo 1966
 • Garbo, Gunnar: Amerikas krise. Fire artikler om negerspørsmålet, Bergen 1966
 • Garbo, Gunnar (red.): En verden i omveltning. Nye vurderinger av norsk utenrikspolitikk, Epoke forlag Oslo 1966
 • Garbo, Gunnar: Valet vi må gjere. Ja eller nei til NATO, Det Norske Samlaget Oslo 1968
 • Garbo, Gunnar: "Styrer eller styres folket?", i Liberalt Perspektiv nr. 4, Oslo 1968
 • Garbo, Gunnar: Den radikale liberalismen, Epoke forlag Oslo 1969
 • Garbo, Gunnar: I brennpunktet. Innlegg om utenrikspolitikk, Epoke forlag Oslo 1969
 • Garbo, Gunnar: Den politiske beslutningsprosess. Næringslivets og miljøpolitikkens utfordringer, Tiden Norsk Forlag Oslo 1970
 • Garbo, Gunnar: Frigjøre skapende krefter. Den uferdige kulturen, Bergen 1970
 • Garbo, Gunnar: "Vi har ingen tid å miste", i Samtiden nr. 3, Oslo 1970
 • Garbo, Gunnar: En liberal utfordring: En kritisk kommentar til Marcuse, i Liberal Debatt nr. 3, 1970
 • Garbo, Gunnar: "Verdens viktigste spørsmål". I: Årbok 1970/71 fra Utvalget for rustningskontroll og nedrustning, Oslo 1971
 • Garbo, Gunnar: "All-europeisk sikkerhet." I: Årbok 1972/73 fra Utvalget for rustningskontroll og nedrustning, Oslo 1973
 • Garbo, Gunnar: Opprustet og forsvarsløs, Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975
 • Garbo, Gunnar: "Politikk. Fra fordelingskamp til ressurskrise.", i Familieboka, Aschehoug Oslo 1975
 • Garbo, Gunnar: "Politiske partier. Fra avpolitisering til ny idékamp.", i Familieboka, Aschehoug Oslo 1975
 • Garbo, Gunnar: "Forskernes status - yrkesnorm og yrkesetikk", i Forskningsnytt nr. 1, 1975
 • Garbo, Gunnar: "Om stemmemakt og pengemakt i FN", i Samtiden nr. 3, 1975
 • Garbo, Gunnar: "Bomber for brød", i Samtiden nr. 8, 1975
 • Garbo, Gunnar og Birgit Brock Utne: "Om oljen, familien og kvinnene", i Norsk oljepolitikk, Gyldendal Oslo 1975
 • Garbo, Gunnar: "Disarmament Dilemmas of a Small Nation", i Bulletin of Peace Proposals nr 3, Oslo 1975
 • Garbo, Gunnar: "Internasjonal omfordeling gjennom FN-systemet", i Populist nr. 1, Oslo 1976
 • Garbo, Gunnar: "FN og verda i dag", i Syn og Segn hefte 2, Oslo 1976
 • Garbo, Gunnar: "La oss møte virkeligheten: Mediapolitikk", i Popolist nr. 2, Oslo 1976
 • Garbo, Gunnar: "Freedom of the Press: Media Structures and Control", i Bulletin of Peace Proposals no. 3, Oslo 1977
 • Garbo, Gunnar: "Informasjonskløften", i Pax Leksikon, 1977
 • Garbo, Gunnar: "Kravet om en ny internasjonal informasjonsordning", i U-landsseminarets skriftserie nr. 5, 1978
 • Garbo, Gunnar: "Krig og fattigdom", i Samtiden, 1978
 • Garbo, Gunnar: "FNs konferanse om vitenskap og teknologi for utvikling", i Forskningsnytt nr. 7, 1978
 • Garbo, Gunnar: "Etter UNCSTD: Utviklingsforkning i brennpunktet", i Forum for utviklingsstudier nr. 4, 1979
 • Garbo, Gunnar: "Forhandlingene om mediaerklæringen.", i Pressens årbog, 1979
 • Garbo, Gunnar: Politikk i Unesco. NOU nr. 15, 1980
 • Garbo, Gunnar: "Verdensføderalisme.", i Pax Leksikon, 1981
 • Garbo, Gunnar: "Bedre informasjon om nedrustningen!", i Nedrustning, Universitetsforlaget 1982
 • Garbo, Gunnar: Utviklingslandene og den nye kommunikasjonsteknologien, Norkontakt 1982
 • Garbo, Gunnar: "Norges internasjonale arbeid for å fremme kvinnenes stilling", i Aktuelle utenrikspolitiske spørsmål nr. 10, 1982
 • Garbo, Gunnar: Til Stortinget fra Bergen. Streiftog gjennom Bergen Venstre i hundre år, Bergen 1983
 • Garbo, Gunnar: World Action - and Inaction - in the Development of Communication Cultures, Paris 1983
 • Garbo, Gunnar: "Utenrikspolitikken og organisasjonene", i: UD. Aktuelle utenrikspolitiske spørsmål nr. 22, 1983
 • Garbo, Gunnar: "Over alle grenser", i UD. Aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, 27, Oslo 1984
 • Garbo, Gunnar: "A world of difference. The international distribution of information. The media and developing countries." Documents on communication and society 15. Unesco, Paris 1985
 • Nordenstreng, Kaarle: The mass media declaration of UNESCO, 1985
 • Garbo, Gunnar: "The Nordics Have Changed Sides", i Development Today no. 16, Oslo 1993
 • Garbo, Gunnar: Makt og bistand. En ambassadørs møte med norsk bistandspolitikk i Afrika, Spartacus forlag 1993
 • Garbo, Gunnar: "Meningen med mediene", i Tidsskriftet Alternativ framtid nr. 4, 1994
 • Garbo, Gunnar: Norway Country Profile. The reality of AID 94. An independent review of international Aid, Earthscan Publications London 1994
 • Garbo, Gunnar: "Kampen om FN. Skal de store og sterke styre verden som de vil?" Prosjekt Alternativ framtid, Universitetsforlaget 1995
 • Garbo, Gunnar: "Skylden for FNs nederlag i Bosnia", i Tidsskriftet Alternativ framtid, 1995
 • Garbo, Gunnar: "Skal vi tåle folk som er annerledes?",i Alternativ nr. 2, 1995
 • Garbo, Gunnar: Norways White Paper: Recipient and Poverty-orientation?, i Development Today no. 7, Oslo 1996
 • Garbo, Gunnar: Til venstre fra venstre - Erindringer og tanker fra politiske kampår, Cultura forlag 1997
 • Garbo, Gunnar: Nu går jeg fra dere. Fortellingen om en fars liv og død i det 20. århundres Bergen, Eide forlag Bergen 2000
 • Garbo, Gunnar: "NATO framfor FN", i Agora nr. 1, Oslo 2000
 • Garbo, Gunnar: "FN eller NATO", i Arild Linneberg: NATOs nye strategikonsept, Pax forlag Oslo 2000
 • Garbo, Gunnar: Også krig er terror, Eget forlag Oslo 2002