Bjurstrøm, Hanne Inger

Bjurstrøm, Hanne Inger (1960-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.09.1960

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 20.10.2009 - 31.12.2009
  Statsråd, Arbeidsdepartementet, 01.01.2010 - 21.09.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bjølsen skole 1974-1977
 • Hartvig Nissen videregående skole 1977-1979
 • Italiensk, film- og kunsthistorie ved Institutt for utenlandsstudenter, Universitetet i Firenze 1980
 • Introduction to English Law, University of London 1984
 • Cand. Jur., UiO 1987
 • Master Degree, LLM, Internasjonal Law, London School of Economics and Political Science 1990
 • Det obligatoriske advokatkurset for jurister, Juristenes utdanningssenter 1996

Yrke

 • Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner, UiO 1981-1982
 • Vitenskaplig ass., Nordisk Institutt for Sjørett, UiO 1984-1985
 • Timelærer i forvaltningsrett, UiO 1987-2006
 • Lovrådgiver i Lovavd., Justisdepartementet 1989-1993
 • Gjesteforsker, Institutt for samfunnsforskning 1992
 • Lovrådgiver, Justisdepartementet 1993-1994
 • Byrådssekretær, Oslo kommune 1994-1995
 • Konsernadvokat, Aker Olje- og gassteknologi ASA 1995-1997
 • Advokat, Regjeringsadvokaten 1997-2000
 • Dommer og nestformann, Arbeidsretten 2000-2003
 • Seniorrådgiver, Miljøverndepartementet 2003-2007
 • Forhandlingsleder og spesialrådgiver, Miljøverndepartementet 2007-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1979-1983

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Oslo 1980-1983
 • Medlem Ungdomsnemnda, Oslo 1981-1983
 • Leder likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016

Litteratur

 • Bjurstrøm, Hanne: Deltidsansattes rettigheter, - en komparativ studie av Danmark, England, Norge og Tyskland, Institutt for samfunnsforskning Oslo 1993