Bakke, Hallvard

Bakke, Hallvard (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1993-1997
Ansiennitet:
20 år, 69 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.02.1943 i Flesberg, Buskerud
 • Sønn av vaktmester Bjarne K. Bakke (1909-2004) og renholder Anne Ranvik (1916-2000)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1977-11.01.1978, Erling Løseth møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1978-08.10.1979, Ragnhild Holsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-30.09.1989, Marit Wikholm møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Marit Wikholm møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  2. varapresident, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Midlertidig president, Odelstinget, 05.11.1984 - 15.12.1984

  1985-89

  2. varapresident, Odelstinget, 09.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981
  Varamedlem, Valgkomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 09.05.1986
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 15.09.1992
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -
  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 06.06.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 25.01.1996 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.12.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.09.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979
  Statsråd, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utvekslingsstudent (AFS), High School, USA 1960-1961
 • Examen artium 1962
 • Forsvaretse russiskkurs 1963-1964
 • Siviløkonom Norges Handelshøyskole (NHH) 1968

Yrke

 • Journalist i Bergens Arbeiderblad 1968
 • Informasjonssekretær ved Den Nationale Scene 1968-1969
 • Økonomisjef ved Den Nationale Scene 1969-1976
 • Seniorrådgiver ved Europa-programmet fra 1998 (endret navn til NORISS)
 • Kommentator i Dagsavisen 1998-2005
 • Kommentator i Klassekampen og Bergensavisen fra 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1967-1971
 • Varamedlem Bergen Formannskap 1971-1975
 • Medlem Bergen Formannskap 1975-1976 (kommunalråd 1.1.-15.1.1976)

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Studentsamskipnaden i Bergen 1966-1967
 • Medlem Kinostyret, Bergen 1968-1971
 • Medlem Skolestyret, Bergen 1968-1971
 • Formann Voksenopplæringsnemnda 1970-1971
 • Medlem Styret for Studentsamskipnaden i Bergen 1971-1972
 • Medlem Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Utvalget for tildeling av Statens kunstnerstipend 1974-1976
 • Medlem Televerkrådet 1974-1977
 • Formann Massemedieutvalget 1979-1983
 • Formann Inntektsutvalget (underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen) 1979-1981
 • Leder Dagspresseutvalget 1999-2000
 • Leder Styret i Norsk Rikskringkasting fra 2006
 • Leder Styret for Festspillene i Nord-Norge fra 2012

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Buskerud AUF 1961-1961
 • Medlem Styret for Buskerud Arbeiderparti 1962-1963
 • Medlem Styre og arbeidsutvalg i Hordaland Arbeiderparti 1971-1974
 • Formann Hordaland Arbeiderparti 1974-1976, 1981-1984
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1975-1977, 1981-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Hordaland AIK 1972
 • Leder Sosialdemokrater mot EF (SME) 1993-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Norsk Film A/S 1971-1977
 • Formann Styret for Bergens Arbeiderblad A/S 1981-1986
 • Leder Styret for Carte Blanche Dansekompani fra 2000
 • Medlem Styret for Dagsavisen 2000-2002

Litteratur

 • Bakke, Hallvard: Står NRK-monopolet for fall?, Cappelen Oslo 1981
 • Bakke, Hallvard: Ut av Europa?, Det Norske Samlaget Oslo 1992
 • Bakke, Hallvard (red.): Arbeidsløsheten: hvordan redusere den?, Universitetsforlaget Oslo 1992