Røys, Heidi Grande

Røys, Heidi Grande (1967-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1967 i Bremanger, Sogn og Fjordane
 • Datter av snekker Helge Roald Røys (1939-2009) og assistent Gunnhild Grande (1940-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Moderniseringsdepartementet, 17.10.2005 - 31.12.2005
  Statsråd, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 01.01.2006 - 20.10.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Frøyen skule 1974-1981
 • Bremanger skule 1981-1983
 • Flora vidaregåande skule 1983-1986
 • Førskolelærerlinja ved Lærerhøyskolen i Bergen 1986-1989
 • Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer/NKS 1998-1999

Yrke

 • Avdelingsleder ved Havrenes barnehage 1989-1996
 • Styrer ved Havrenes barnehage 1996-2001 (permisjon 1999-2000)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flora Formannskap 1991-1995, 1995-1999, 1999-2001

Offentlige verv

 • Leder Plannemnda for Torvmyrane skule, Flora 1994-1998
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Flora 1995-1999
 • Leder prosjektkomité/byggenemnda, Flora 1997-1999
 • Leder Hovedutvalget for Helse- og sosialsaker, Flora 1999-2001
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2010-2013
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Sogn og Fjordane SV 1998-2006
 • Politisk rådgiver SVs stortingsgruppe 1999-2000
 • Medlem SVs arbeidsprogramkomité 2000-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Førskolelæreravd. i Norsk Lærerlag 1991-1993

Litteratur

 • Røys, Heidi Grande (red.): Delte meninger - om nettets sosiale sider, Universitetsforlaget Oslo 2009