Larsen, Hjalmar

Larsen, Hjalmar (1882-1960)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Larsen, Hjalmar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.07.1882 i Kristiania, Oslo
 • Død 15.12.1960
 • Sønn av fabrikkbestyrer Hjalmar Ludvig Larsen (1856-1891) og Bolette Elisabeth James (1861-1897)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1937 - 1945, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.12.1945-10.01.1950 for Einar Gerhardsen.
 • Møtte fast som representant 11.01.1950-19.11.1951 for Einar Gerhardsen.
 • Møtte fast som representant 19.11.1951-02.11.1953 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 02.11.1953-10.01.1954 for Rakel Seweriin.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1898
 • Jernbaneskolen 1900

Yrke

 • Bud ved jernbanen 1898
 • Telegrafist 1900-1910
 • Kontorist 1910-1928
 • Redaktør for "Jernbanen" 1920-1936
 • Fullmektig 1928-1937
 • Medarbeider "Jernbanemanden" fra 1936
 • Godssjefassistent 1937-1939
 • Stasjonsmester Oslo Ø. 1939-1947

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • Krigsmedalje med stjerne

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Direksjonen for Norges Bank 1950-1953
 • Medlem Tjenestegjøringsnemnda
 • Medlem Stasjonsutvalget

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Jernbanens kontorpersonales forbund 1921-1932

Litteratur

 • Larsen, Hjalmar: Håndbok for jernbanetjenestemenn, Oslo 1926