Røsjorde, Hans J.

Røsjorde, Hans J. (1941-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
14 år, 227 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.11.1941 i Brunlanes, Vestfold
 • Sønn av arkitekt Josef A. Røsjorde (1917-1993) og husmor Torborg Haugene (1915-1953)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1981 - 1985, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1985 - 1989, FrP. (01.10.1985 - 12.09.1987)
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1985 - 1989, FrP. (13.09.1987 - 30.09.1989)
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1997 - 2001, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 13.09.1987 etter Bjørn Erling Ytterhorns død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  President, Lagtinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  2. varapresident, Lagtinget, 01.10.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Visepresident, Stortinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Forsvarskomiteen, 02.10.1987 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Forsvarskomiteens leder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Leder, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997
  Forsvarskomiteens leder, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Forsvarskomiteens leder, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Stortingets visepresident, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Leder, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Arbeidsgruppe for å vurdere stortingsrepresentantenes godtgjørelsesordninger, 25.01.1996 - 04.06.1996

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993
  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 15.03.1991 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet, 25.10.2013 - 19.06.2015

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1960
 • Befalsutdanning LBAS Stavern 1961-1962
 • Cand.real. (marinbiologi hovedfag), Oslo 1970

Yrke

 • Lektor Breidablikk ungdomsskole Sandefjord 1970-1972
 • Lektor Stord Gymnas 1972-1987
 • Områdesjef Stord HV-område 1974-1990
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus 2001-2011 (utnevnt 1998)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Heimevernets Fortjenstmedalje 2001
 • Kong Harald Vs minnemedalje 1905-2005 2005
 • Finlands Reserveofficers Forbunds Fortjenstmedalje i Gull 2006
 • Danmarks Reserveoffiser Forenings Hederstegn 2006
 • Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stord Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1989

Offentlige verv

 • Formann Administrasjonsutvalget, Stord 1979-1989
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1991-2001
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Formann Stord FrP 1976-1981
 • Nestformann Styret for Hordaland FrP 1979-1985
 • Medlem FrPs sentralstyre 1986-1988
 • 2. nestleder FrPs sentralstyre 1993-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Stord Lektorlag 1974-1976
 • Formann Norsk Reserveoffisersforbund, avdeling Sunnhordland 1976-1983
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1989-2001
 • President Norske Reserveoffiserers Forbund 2002-2006
 • Leder Carnegie Heltefond for Norge fra 2005