Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Kyllingmark, Håkon

Kyllingmark, Håkon (1915-2003)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
27 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Kyllingmark, Håkon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.01.1915 i Kjelvik, Finnmark
 • Død 12.08.2003
 • Sønn av fisker Martin Kyllingmark (1879-1916) og pensjonatbestyrer Sigridur Sæmundsdottir (1892-1963)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nordland, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 4 for Nordland, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 4 for Nordland, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1977 - 1981, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Moy Herborg Regina Nordahl møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 12.10.1965-10.02.1967, Bodil Aakre møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 10.02.1967-30.09.1969, Leif Kolflaath møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1969-17.03.1971, Andreas Grimsø møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
 • 1958-61

  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Samferdselskomiteen, 25.09.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965
 • 1969-73

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 24.03.1971 - 19.10.1972
  Medlem, Samferdselskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -
 • 1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
 • 1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1958 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem gruppestyret, Høyre, 25.09.1963 - 30.09.1965
  Vara innpisker, Høyre, 25.09.1963 - 30.09.1965
 • 1969-73

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1971 - 30.09.1973
 • 1973-77

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1973 - 30.09.1977
 • 1977-81

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 12.10.1965 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1931
 • Hærens artilleris befalsskole 1933-1934
 • Handelsskole 1935
 • Speiderskole i Luftforsvaret 1937
 • Militære kurs for H.V.-distriktsjefer 1947

Yrke

 • Bud/lagermann i agenturforretning 1931-1933
 • Vernepliktig sersjant 1934
 • Tjeneste som offiser i Hærens artilleri og luftforsvaret 1934-1942
 • Kontorpraksis 1935-1936
 • Vernepliktig fenrik 1936
 • Handelsreisende og agent 1937-1942
 • Vernepliktig løytnant 1938
 • Kaptein 1944
 • Disponent i agentur og engrosfirma H. Kyllingmark A/S 1945-1965
 • Major 1945-1954
 • Sjef for Nord-Hålogaland H.V. -distrikt 15, Svolvær 1947-1953

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Krigstjeneste 1940
 • Medlem av ledelsen for Milorg Nord-Norge 1941-1943
 • Krigstjeneste 1943-1945
 • Distriktssjef Hjemmestyrkene i Troms (HS41) 1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen med rosett
 • Sanct Olavs medaljen med ekegren 1946
 • American Medal of freedom 1946
 • La Croix de Guerre avec palme 1947
 • St. Olavsmedaljen med ekegren 1950
 • Kings commendation for Brave Conduct 1950
 • Petter Dass-medaljen 1968
 • Haakon VIIs minnemedalje 1972
 • Heimevernets fortjenestemedalje 1975
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1985
 • Medallion of Honour fra International Civil Aviation Organisation 1994
 • Den skinnende stabbesteinsorden 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Svolvær Bystyre 1945-1947, 1959-1963
 • Varamedlem Svolvær Formannskap 1951-1955
 • Medlem Svolvær Formannskap 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Post- og telegrafkommisjonen vedrørende post- og telegrafverkets organisasjon 1955-1960
 • Formann Styret for Norges Kommunalbank 1959-1965
 • Formann Flystøyutvalget av 1960 1960-1961
 • Medlem Utvalg til utredning av Forsvarets øverste ledelse 1963-1965
 • Medlem Vegplanrådet 1964-1965
 • Medlem Forsvarsrådet 1965-1971
 • Formann Samferdselsplanrådet 1972-1977
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bodø 1972-1974
 • Formann Styret for Norges Kommunalbank 1975-1987
 • Medlem Styret for Garantifondene for lån i Norges Kommunalbank 1975-1977
 • Medlem Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken 1977-1987
 • Formann Saltfjell/Svartis-utvalget 1977-1980
 • Medlem Forsvarsrådet 1981-1986
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1981-1987
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1982-1987
 • Formann Voldgiftretten om flyvelederassistentene 1983
 • Formann Frivillig voldgiftsnemnd angående flyvelederkonflikten 1983 1983
 • Formann Fraktefartøyutvalget 1983-1984

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Svolvær Unge Høyre 1945-1947
 • Medlem Styret i Nordland Høyre 1946-1958
 • Medlem Styret i Nordland Unge Høyre 1947-1949
 • Medlem Styret i Svolvær Høyre 1947-1953
 • Nestformann Nordland Høyre 1950-1956
 • Formann Nordland Høyre 1956-1958
 • 2. viseformann Høyre 1958-1970
 • Medlem Høyres sentralstyre fra 1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Svolvær idrettslag 1946-1950
 • Medlem Styret i Svolvær handelsstands forening 1946-1952
 • Formann Lofoten og Vesterålens idrettskrets 1947-1948
 • Medlem Norges handelsstands landsråd 1948-1953
 • Medlem Styret i Svolvær Røde Kors 1948-1955
 • Medlem Styret for Kommunale kinomatografers landsforbund 1959-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap A/S 1957-1965
 • Medlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap A/S 1971-1985
 • Varamedlem Styret for SAS 1979-1985

Litteratur

 • Kyllingmark, Håkon: En helhetlig samferdselspolitikk, Høyre Oslo 1980
 • Kyllingmark, Håkon: Lagspill - i krig og fred, Gyldendal Oslo 1981