Haustreis, Ine Ch.

Haustreis, Ine Ch. (1970-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 12.09.1970

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Nordland, 1989 - 1993, A.