Elvheim, Jan

Elvheim, Jan (1949-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 85 dager

Gå til bildegalleri

Elvheim, Jan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.07.1949 i Vefsn, Nordland
 • Død 17.05.2019
 • Sønn av verkstedformann Johan Elvheim og Anne Hagen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 6 for Troms, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1990 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sjøguttskole
 • Yrkesskole
 • LO-kurs i inn- og utland

Yrke

 • Sjømann 1965-1970
 • Platearbeider Harstad Stålindustri og Kaarbøs Mekaniske Verksted fra 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Harstad Formannskap 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Troms fra 1979
 • Medlem Opplæringrådet for mekaniske og elektrotekniske fag i industrien fra 1985
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank fra 2001
 • Leder Yrkesopplæringsnemnda, Troms (i 2 år)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Gruben AUF, Mo i Rana 1967-1970
 • Medlem Styret for Harstad AUF 1972-1975
 • Leder Faglig/politisk utvalg, Troms DNA
 • Medlem Styret for Troms DNA
 • Medlem Styret for Harstad Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Studietillitsmann Verkstedsklubben Harstad Stålindustri 1976-1978
 • Medlem Styret i Harstad Jern- og metall 1977-1989
 • Klubbformann Harstad Stålindustri 1978-1981
 • Medlem Landsstyret i Jern- og metallarbeiderforbundet 1982-1988
 • Klubbformann Kaarbøs Mekaniske Verksted 1982-1989
 • Medlem Forbundsstyret i Fellesforbundet 1988-1989