Østby, Johan

Østby, Johan (1924-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Østby, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.03.1924 i Trysil, Hedmark
 • Død 20.04.2005
 • Sønn av skogvokter Torgal E. Østby (1864-1958) og Mina Stengrundet (1886-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hedmark, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 8 for Hedmark, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 19.10.1971
  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 19.10.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nansenskolen 1948-1949
 • Bondepresselagets stipend for studieopphold i Stortinget 1951

Yrke

 • Skogsarbeider til 1948
 • Korrespondansekurs i journalistikk 1947
 • Journalist i Østlendingen 1949-1965
 • Journalist i Østlendingen 1977-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Elverum Formannskap 1959-1963, 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1963-1965
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1965-1967

Offentlige verv

 • Formann Folkeopplysningsrådet, Elverum 1960-1963
 • Formann Elverum folkeakademi 1960-1963
 • Medlem Elverum menighetsråd 1963-1967
 • Formann Kinostyret, Elverum 1965-1966
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1966-1969
 • Medlem Utvalget av 1967 til vurdering av Forsvarets regionale organisasjon fra 1967
 • Medlem Riksskattenemnda fra 1984
 • Varamedlem Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo 1986-1990

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Hedmark Sp 1964-1965
 • Medlem Sp's landsstyre 1970-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Elverum presseklubb 1959-1963
 • Medlem Styret i Opplandenes presseforening 1960-1965

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Sp's pressekontor 1969-1977
 • Medlem Styret for A/S Østlendingen 1969-1989

Litteratur

 • Østby, Johan: Elverum gjensidige brandkasse. 1860-1960, Elverum 1960
 • Østby, Johan: Elverum gjensidige brandkasse. 1860-1985, Elverum 1985
 • Østby, Johan: Elverum elektrisitetsverk 75 år, Elverum 1985