Seland, Karstein

Seland, Karstein (1912-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 161 dager

Gå til bildegalleri

Seland, Karstein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter