Lekve, Kyrre

Lekve, Kyrre (1968-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter