Holten, Line Henriette

Holten, Line Henriette (1971-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.10.1971 i Sarpsborg, Østfold
 • Datter av adm.sjef/stortingsrepr. Odd Henry Holten (1940-) og avd.sykepleier Berit Sigrunn Aaberg (1938-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Østfold, 2005 - 2009, KrF.
 • Representant nr 9 for Østfold, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 9 for Østfold, 2013 - 2017, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Femte visepresident, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2011

  2013-2017

  Femte visepresident, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 28.09.2012
  Medlem, Valgkomiteen, 17.06.2011 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 18.06.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Tredje varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.2005 - 30.09.2009
  Innpisker Lagting, Kristelig Folkeparti, 01.09.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 18.06.2011
  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 18.06.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 06.01.2014
  Fung. nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 07.01.2014 - 27.03.2014
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 28.03.2014 - 28.03.2016
  Fung. nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.03.2016 - 17.06.2016
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 18.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, 23.10.2001 - 31.12.2001
  Politisk rådgiver, Helsedepartementet, 01.01.2002 - 01.10.2004
  Politisk rådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet, 01.10.2004 - 28.02.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trosvik barneskole 1979-1985
 • Cicignon ungdomsskole 1985-1987
 • Greåker videregående skole 1987-1990
 • Cand.theol., Det teologiske Menighetsfakultet 1990-1996

Yrke

 • Generalsekretær Kristelig Folkepartis Ungdom 1997-2000
 • Prosjektleder ved Det teologiske Menighetsfakultet 2001
 • Informasjonsrådgiver Kristelig Folkepartis stortingsgruppe 2005
 • Direktør for samfunnspolitikk i Tekna fra 2018

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Askim Bystyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem styret for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fra 2017

Tillitsverv i partier

 • Kontaktperson Fredrikstad Kristelig Folkepartis Ungdom 1987-1990
 • Medlem Styret i Østfold Kristelig Folkepartis Ungdom 1987-1994
 • Nestleder Kristelig Folkepartis Ungdom 1991-1993
 • Medlem Kristelig Folkepartis strategiutvalg 2001-2003
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 2003-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Kristelig student- og skoleungdomslag 1985-1990
 • Medarbeider Kirkens SOS Oslo 1994-1998
 • Gruppeleder Kirkens SOS Oslo 1998-2000