Lund, Leif

Lund, Leif (1942-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
10 år, 243 dager

Gå til bildegalleri

Lund, Leif har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 24.09.1942 i Bergen, Hordaland
 • Død 30.05.2004
 • Sønn av maskinarbeider Ludvig N. Lund (1895-1986) og renholder Jenny O. Ervik (1904-1979)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 11 for Hordaland, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1993-30.09.1997 for Grete Knudsen.
 • Fra 30.05.2004, Rita Tveiten møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.05.2004
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.05.2004

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.05.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sandviken skole 1949-1956
 • Dragefjellets Framhaldsskole 9-10 klasse (praksislinje) 1956-1958
 • Anton Johannesens Handelsskole 1961
 • LO-skolen, Sørmarka 1980

Yrke

 • Møllearbeider Hæggernes Valsemølle Bergen 1958-1987
 • Transportformann Storemøllen Vaksdal 1988-2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 1987-1991
 • Medlem Bergen Bystyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Vikinghallen 1980-1991
 • Medlem Rådet for Herlandsfossen kommunale kraftverk 1980-1991
 • Varamedlem Havnestyret 1980-1983
 • Varamedlem Informasjonsutvalget 1984-1987
 • Medlem Styret for Midtbygda sjukeheim 1984-1991
 • Varamedlem Hovedutvalget for teknisk utbygging 1988-1991
 • Varamedlem Styret for Bergen Lysverker 1988-1991
 • Varamedlem Styret for Bergen Tomteselskap A/S 1988-1991
 • Medlem Hovedutvalget for næring og samferdsel, Bergen 1992-1993
 • Medlem Styret for Bergen Lysverker 1992-1995
 • Medlem Styret for Fana Steinknuseverk 1992-1995
 • Medlem Styret for Bjørkhaug verksteder A/S 1992-1993
 • Lekdommer Byretten, Bergen 1993-1999
 • Varamedlem Styret for Statens varekrigsforsikring 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Leder Åsane arbeidersamfunn 1982-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Møllearbeidernes fagforening avd. 35 Bergen 1974-1992
 • Leder Stedsstyret i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 1982-1991
 • Medlem NNNs i LOs repr.skap. 1987-1992
 • Leder Bergen faglige samorg. 1992-1998